Oznámenie o voľnom pracovnom mieste – pedagogický asistent/asistentka

V zmysle §84 zákona č.138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov:

Názov a adresa zamestnávateľa: Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, 059 16 Hranovnica
Kategória voľného pracovného miesta: pedagogický asistent/asistentka – 1 pracovné miesto
Kvalifikačné predpoklady: v zmysle platnej právnej úpravy
Pracovný pomer na dobu: na dobu určitú, počas trvania projektov NP PRIM I. a NP PRIM II.
Platové podmienky: v zmysle platnej právnej úpravy

Požadované doklady:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania,
  • profesijný životopis (formát Europass) – uviesť telefonický a mailový kontakt,
  • kópie dokladov o ukončenom vzdelaní,
  • súhlas so spracovaním osobných údajov

Žiadosti o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi doručte najneskôr do 29.7.2020 do 16.00 hod. na adresu:

Obec Hranovnica
Sládkovičova 398/14
059 16 Hranovnica.

Na obálku uveďte: „Žiadosť o prijatie do zamestnania AsU MŠ – neotvárať“.

Viac informácií o voľnom pracovnom mieste sa dozviete v priloženom dokumente:

Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, 059 16 Hranovnica:
Oznámenie o voľnom pracovnom mieste – pedagogický asistent/asistentka
(publikované 22.7.2020)

 

Mohlo by Vás zaujímať...