DHZ pozýva: Nočná hasičská súťaž (spojená s posedením pri živej hudbe)

Obec Hranovnica a DHZ Hranovnica pozývajú na nočnú hasičskú súťaž (spojenú s posedením pri živej hudbe), ktorá sa bude konať v sobotu 8.8.2020 so začiatkom o 20.30 hod. v hasičskom areáli „Lučka“.

Bude sa súťažiť v dvoch kategóriách – muži a ženy. Plánovaný príchod družstiev a prezentácia je do 20.15 hod. Následne bude nástup hasičských družstiev a otvorenie súťaže o 20.30 hod. Zatiaľ predpokladáme štart prvého družstva o 21.00 hod. Vyhodnotenie súťaže bude do 15 minút od jej ukončenia. Plánovaný harmonogram súťaže – štart prvého družstva sa môže posunúť podľa aktuálnych podmienok – ak sa zotmie skôr, štartovať sa bude ihneď po zotmení.

Bude sa behať na 1 súťažný pokus (v prípade nižšieho počtu družstiev sa bude behať na 2 pokusy, taktiež v prípade priaznivého počasia sa počet pokusov môže zmeniť. Ak sa bude behať na 2 pokusy, započítava sa čas z lepšieho pokusu). Obmedzený počet družstiev na max. 30!. Hasičské družstvá, ktoré sa umiestnia do tretieho miesta získavajú vecné ceny.

Štartovné: 20,- € (V cene je zahrnuté štartovné a stravné pre 7 ľudí. V prípade záujmu o väčší počet stravy, možnosť dokúpiť na mieste. V ponuke bude guláš a klobása.)

ŠTARTOVNÁ LISTINA bude sprístupnená na stránke https://firesportresults.shagy2301.sk/. Štartovka sa spustí dňa 26.7.2020 o 20.00 hod. Počet miest na štartovke je obmedzený na 30. V prípade priaznivého počasia a vyššieho záujmu družstiev, bude štartovka rozšírená o ďalšie miesta.

DHZ Hranovnica:
Propozície na Nočnú hasičskú súťaž – 8.8.2020
(publikované 22.7.2020)

Mohlo by Vás zaujímať...