Prešovský samosprávny kraj informuje: Návrh cestovných poriadkov ŽSR 2020/2021 na území PSK

Odbor dopravy Prešovského samosprávneho kraja nás požiadal o zverejnenie návrhu cestovných poriadkov ŽSR 2020/2021 na území Prešovského samosprávneho kraja po zapracovaní nových polôh vlakov osobnej dopravy počas plánovaných stavebných prác v rámci modernizácie na sieti ŽSR.

S novým GVD dôjde k výraznému narušeniu prestupných väzieb medzi diaľkovými a regionálnymi vlakmi, a to najmä v 2 kľúčových prestupných uzloch v Prešovskom kraji.

V Poprade sa dnešné cca 6-minútové prestupy smer Stará Ľubovňa (a späť) predĺžia na približne 45 minút, zatiaľ čo v Kysaku dôjde naopak k skráteniu prestupných časov na Prešov (a späť) na úroveň, kedy je prakticky nereálne očakávať spoľahlivosť týchto prestupov. Dôvodom je posun vlakov diaľkovej dopravy a to príchod/odchod do Košíc +10/-10 minút 

Informáciu s jednotlivými cestovnými poriadkami nájdete aj na: https://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/kompetencie-psk/doprava/cestovne-poriadky/zeleznicna-doprava/

Návrhy a pripomienky na úpravu cestovných poriadkov je možné predkladať na poštovú adresu:

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Úsek obchodu Sekcia marketingu
Rožňavská 1 
832 72 Bratislava 3 

a na e-mailovú adresu pripomienky.cp@slovakrail.sk

 

Návrh cestovných poriadkov ŽSR 2020/2021 na území Prešovského samosprávneho kraja:

KCP 180: Bratislava – Žilina – Košice
(publikované 20.8.2020)

KCP 182: Štrbské pleso – Štrba
(publikované 20.8.2020)

KCP 183: Poprad-Tatry – Starý Smokovec – Štrbské Pleso
(publikované 20.8.2020)

KCP 184: Starý Smokovec – Tatranská Lomnica
(publikované 20.8.2020)

KCP 185: Poprad-Tatry – Plaveč; Studený Potok – Tatranská Lomnica
(publikované 20.8.2020)

KCP 186: Spišská Nová Ves – Levoča a späť
(publikované 20.8.2020)

KCP 188: Košice – Plaveč – Muszyna
(publikované 20.8.2020)

KCP 191: Lupków – Medzilaborce – Michaľany
(publikované 20.8.2020)

KCP 193: Prešov – Humenné
(publikované 20.8.2020)

KCP 194: Prešov – Bardejov
(publikované 20.8.2020)

KCP 196: Humenné – Stakčín
(publikované 20.8.2020)

Mohlo by Vás zaujímať...