ZŠ Hranovnica oznamuje: Slávnostné otvorenie šk. roka 2020/2021 sa uskutoční v stredu 2. septembra 2020

Základná škola v Hranovnici oznamuje, že slávnostné otvorenie školského roka 2020/2021 sa uskutoční v stredu 2. septembra 2020. Nástup všetkých žiakov je podľa časového harmonogramu pred budovou školy bez sprievodu rodičov. Všetci žiaci musia mať povinne prekrytú tvár rúškom.

  • Nástup žiakov 0. a 1. ročníkov je o 7.45 hod. Žiaka môžu sprevádzať iba zákonní zástupcovia (rodičia).
  • Nástup žiakov 2. až 4. ročníka je o 7.30 hod.
  • Nástup žiakov 5. až 6. ročníka je o 9.30 hod.
  • Nástup žiakov 7. až 9. ročníka je o 9.45 hod.

Žiaci s povinným prekrytím tváre, po povinnej dezinfekcii rúk a odmeraní teploty vstupujú v sprievode triedneho učiteľa priamo do svojich tried. Žiaci sa tam dozvedia ďalšie potrebné informácie a odovzdajú triednym učiteľom Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu pred začiatkom školského roka.

Odchod žiakov zo školy bude podľa pokynov triednych učiteľov. Rodičia môžu svoje deti čakať pred bránou do areálu školy.

Vstup rodičov do areálu a budovy školy nie je povolený na základe „Špeciálneho usmernenia počas obdobia pri otvorení školského roka“ vydaného MŠVVaŠ SR .

Riaditeľstvo základnej školy oznamuje rodičom žiakov, že desiatové balíčky sa budú vydávať až od 7. septembra 2020. 

Mohlo by Vás zaujímať...