Oznam riaditeľky základnej školy v súvislosti s organizáciou vyučovania v čase trvania pandémie ochorenia COVID-19

Riaditeľka Základnej školy v Hranovnici oznamuje rodičom žiakov, že v súlade s Usmernením MŠVVaŠ vydala Pokyny upravujúce organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania na obdobie školského roka 2020/2021, ktoré stanovujú základné prevádzkové podmienky školy po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 s platnosťou od 1. septembra 2020.

V tejto súvislosti prosím rodičov žiakov základnej školy a žiakov základnej školy o pochopenie, ústretovosť, trpezlivosť a dodržiavanie nasledovných sprísnených hygienicko-epidemiologických pokynov v termíne 3. – 14. septembra 2020:

 1. V škole prebieha od 2.9.2020 riadne školské vyučovanie. Dochádzka na vyučovanie je pre žiakov povinnáv prípade neprítomnosti žiaka na vyučovaní je rodič do 24 hodín povinný oznámiť dôvod žiakovej neprítomnosti triednemu učiteľovi.
 2. Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby, nesmie vstúpiť do priestorov školyto znamená, že ak je dieťa choré, rodič ho nesmie pustiť do školy.
 3. Od 3.9.2020 sa vyučovanie začína pre všetkých žiakov o 7.50 hod. Poobedná zmena o 12.05 hod.
 4. Vstup žiakov do školy je ako počas bežného vyučovania. Poverení zamestnanci školy vykonajú pri vstupe do školy ranný filter – meranie teploty, dezinfikovanie rúk.
 5. Do budovy školy vstupujú iba zamestnanci školy a žiaci – prosím rodičov, aby nevstupovali do šatne a do budovy školy.
 6. Žiakov 0. a 1. ročníka môže do šatňových priestorov sprevádzať jeden rodič (zákonný zástupca).
 7. Žiaci 2. – 9. ročníka vstupujú do areálu školy bez sprievodu – to znamená, že rodičia môžu odprevadiť svoje deti pred hlavnú bránu. Žiadame rodičov, aby nevstupovali do areálu školy.
 8. Povinnosti zákonného zástupcu žiaka:
  • Predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa pred začiatkom nového šk. roka 2020/2021.
  • Po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.
  • Zákonný zástupca zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška (jedno náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky v množstve, ktoré mu vystačia na celý deň.
  • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy.
  • Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky školy zahrnuté v tomto dokumente.

Mohlo by Vás zaujímať...