Rímskokatolícka cirkev oznamuje: Usmernenia pre slávenie bohoslužieb platné od 1.10.2020

Vzhľadom na platné obmedzenie počtu účastníkov verejných zhromaždení na 50 osôb, slovenskí biskupi od 1.10.2020 až do odvolania udeľujú všeobecný dišpenz od fyzickej účasti na nedeľných bohoslužbách.

  • Maximálny počet osôb v kostole je 50.
  • V nedeľu sa do kostola bude vstupovať 15 min pred svätou omšou.
  • Vstup do kostola bude na kartičky, ktoré budú na stolíku v košíkoch. Prednosť majú tí, na ktorých úmysel sa slúži sv. omša.
  • Kartičky budú očíslované a v rôznej farbe – podľa dní, kedy sa slúži sv. omša.
  • V nedeľu budú vstup riadiť členovia rád farnosti – ak by bolo potrebné aj v týždni (prosíme o ochotu a o rozpis v jednotlivých dňoch nedeľných sv. omší).
  • Pri vstupe do kostola odovzdajte kartičku členovi rady farnosti; bez kartičky nebude nikto vpustený.
  • Po dosiahnutí stanoveného počtu sa kostol uzamkne.
  • V exteriéri (na dvore kostola) nie je obmedzený počet. Sväté prijímanie sa bude rozdávať aj vonku.
  • Dodržujte prosím, rozostupy 2m (toto sa netýka členov v jednej domácnosti), prekrytie dýchacích ciest a dezinfekciu rúk.
  • Sväté prijímanie sa podáva na ruku. Prosíme všetkých, aby to rešpektovali. Tí, ktorí zo zdravotných alebo pohybových dôvodov nemôžu prijať Eucharistiu na ruku, nech prichádzajú na konci radu.

Prosíme zároveň veriacich, ktorí sú viac ohrození, ľudí vo vyššom veku, taktiež trpiacich chronickými ochoreniami, ľudí po operačných zákrokoch, ako aj tých, ktorí sa starajú o seniorov, atď., aby znovu uprednostnili sledovanie bohoslužieb prostredníctvom médií alebo internetu.

 

zdroj: http://www.hranovnicafara.sk/

Mohlo by Vás zaujímať...