Zber domového komunálneho odpadu bude od októbra prebiehať každý týždeň

Obec Hranovnica v spolupráci so spoločnosťou Brantner Poprad, a.s. oznamujú, že zber domového komunálneho odpadu v našej obci bude od utorka 6.10.2020 prebiehať v týždňových intervaloch (čiže každý týždeň v utorok).

Zvýšením frekvencie zberu odpadu z dvojtýždňových na týždňové intervaly vychádzame v ústrety požiadavkám obyvateľov, ktorí mali pri doterajších dvojtýždňových zberoch častokrát plné smetné nádoby a následne im vznikal problém s umiestnením prebytočného odpadu.

Týždenný zber odpadu bude zatiaľ v Hranovnici fungovať v skúšobnej prevádzke (až do konca novembra 2020). Následne sa vyhodnotí, aký dopad malo toto rozhodnutie na nakladanie s odpadmi v našej obci.

Veríme, že aj touto zmenou prispejeme k efektívnejšiemu odpadovému hospodárstvu, čistejšiemu životnému prostrediu v obci, ako aj k skvalitneniu služieb pre občanov.

 

Ing. Martin Valluš
zástupca starostu obce

Mohlo by Vás zaujímať...