Nemocnica Poprad, a.s. oznamuje: Aktuálne zmeny na oddeleniach platné od 7.10.2020

Nemocnica Poprad, a.s. oznamuje, že od 7.10.2020 budú platiť na jednotlivých oddeleniach nasledovne zmeny:

 • Anestéziologická ambulancia je od 7.10.2020 do odvolania zatvorená! Anestéziologické vyšetrenia sa realizujú pred samotným výkonom v rámci hospitalizácie!
 • Ambulancia klinickej psychológie bude od 8.10.2020 do 29.10.2020 zatvorená! Najbližšie pracovisko poskytujúce služby je Psychologická ambulancia PhDr. Jana Bryjová, ulica Curie 730/5, Poprad, t.č. 052/ 77 22 385.
 • Oddelenie diagnostickej a intervenčnej rádiológie (röntgeny) – denzitometrické a mamografické vyšetrenia sú pozastavené, taktiež zubný röntgen.
 • Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie (ambulantná aj lôžková časť) je zatvorené. Preobjednávanie procedúr až do ukončenia núdzového stavu nerealizujeme. Predpis zdravotníckych pomôcok realizujeme po telefonickej konzultácií s lekárom, taktiež vyšetrenia poúrazových stavov, pooperačných stavov, akútnych neurologických stavov po konzultácií s lekárom. Rehabilitačnú liečbu poskytujeme naďalej v ambulancii detskej rehabilitácie a pracovisko Svit.
 • Ortopedické oddelenie s JIS – až do odvolania sú pozastavené všetky plánované operácie!
 • Ultrazvuková ambulancia (USG) gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia je dočasne presťahovaná na 9. poschodie do lôžkovej časti.
 • Ambulancia pre rizikovú tehotnosť je dočasne presťahovaná na 9. poschodie do lôžkovej časti.
 • Geriatrické oddelenie je aktuálne umiestnené v hlavnej budove – lôžková časť, 3. poschodie!
 • Neurologické oddelenie – sú zrušené plánované hospitalizácie, pacientov na plánovanú hospitalizáciu neobjednávame. Hospitalizovaní  sú len pacienti s akútnym stavom, ktorí vyžadujú neodkladnú ústavnú zdravotnú starostlivosť.
 • Neurologická ambulancia (bývalý pavilón kožného oddelenia 2. poschodie, č. dverí 226) – objednávanie pacientov len telefonicky t.č. 052/7125 213.
 • Neurologická ambulancia na OCP + neurologická príjmová ambulancia – 2. poschodie (spojovacia chodba – komplement č. dverí 227) t.č. 052/7125 617
  – len akútne stavy – doporučenie od ambulantného neurológa na akútnu hospitalizáciu (nález a žiadosť na hospitalizáciu)
  – akútne stavy riešené cestou OCP (odoslané z LSPP, ALP, RZP, RLP).
 • Neurofyziologická ambulancia – USG a EEG vyšetrenia pre ambulantných pacientov sú zrušené.
 • EMG ambulancia (poliklinika na 1. poschodí) – zatvorená, momentálne pacientov neobjednávame.
 • Neurologická príjmová ambulancia je presťahovaná do priestorov neurologickej ambulancie OCP.

Naďalej platí, že odporúčame pred návštevou nemocnice sa informovať na jednotlivých pracoviskách telefonicky, pretože zmeny v ambulanciách a na oddeleniach môžu v súvislosti s pandémiou nastať kedykoľvek! Ak to nie je nevyhnutné, odložte svoje plánované kontroly na ambulanciách, prípadne si kontrolu overte v ambulancii telefonicky!

 

Zdroj: https://www.nemocnicapp.sk/?p=20326

Môže sa Vám ešte páčiť...