Evanjelická cirkev a.v. pozýva: Slávnosť vo Švábovciach

 

On spája a zväzuje celé telo všetkými spojivami spoločnej služby a dáva každej časti pôsobiť primerane, aby telo rástlo a budovalo sa v láske. Ef 4,16

 

Srdečne Vás pozývame na oslavy 50. výročia posvätenia matkocirkevného chrámu Božieho vo Švábovciach a 10. výročia činnosti Evanjelickej materskej školy.

Slávnostné služby Božie sa uskutočnia v nedeľu 11. októbra 2020 o 9.30 hod. a bude na nich uvedená kniha o dejinách zboru Láskou zjednotení a tiež zborový erb. Budú bez prítomnosti verejnosti s účasťou pozvaných hostí a účinkujúcich a za dodržania platných hygienických opatrení. Služby Božie v Gánovciach a Hranovnici v danú nedeľu nebudú.

Prijmite naše láskavé pozvanie sledovať služby Božie na YouTube kanály „ECAV Švábovce“.

 

Ján Mlynár, zborový dozorca

Martin Zaťko, zborový farár

 

Evanjelický a. v. farský úrad Švábovce, 059 12 Švábovce 66,
tel. 052/ 779 33 17 mobil: 0918 145 505 e-mail: svabovce@ecav.sk

Mohlo by Vás zaujímať...