Africký mor ošípaných: Aktuálne informácie pre chovateľov ošípaných

Regionálna veterinárna a potravinová správa Poprad nás požiadala o súčinnosť pri pri informovaní občanov o povinnosti registrácie chovov ošípaných.

Potrebné dokumenty týkajúce sa registrácie chovov ošípaných, ako aj informácie o africkom more ošípaných nájdete v prílohách:

Štátna veterinárna a potravinová správa SR:
Africký mor ošípaných – Registrácia chovov v celej SR a chov ošípaných vo vysokorizikových oblastiach – usmernenie
(publikované 12.10.2020)

Regionálna veterinárna a potravinová správa Poprad:
Registrácia chovov ošípaných od jedného kusa ošípanej
(publikované 12.10.2020)

Regionálna veterinárna a potravinová správa Poprad:
Postup pri registrácii chovov s jedným kusom ošípanej určenej na súkromnú domácu spotrebu – usmernenie
(publikované 12.10.2020)

Štátna veterinárna a potravinová správa SR:
Odporúčanie na dočasné zrušenie chovu domácich ošípaných a nezakladanie nového chovu do odvolania
(publikované 12.10.2020)

Štátna veterinárna a potravinová správa SR:
Africký mor ošípaných – informačné letáky
(publikované 12.10.2020)


Viac informácií týkajúcich sa chovu ošípaných nájdete na webovom sídle Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky.

Mohlo by Vás zaujímať...