Aktuálne opatrenia proti šíreniu COVID-19 platné od 15.10.2020

Vážení občania, Odbor krízového riadenia Okresného úradu v Poprade nás opätovne požiadal o zverejnenie aktuálnych opatrení proti šíreniu ochorenia proti COVID-19, ktoré sú platné od 15.10.2020:  

Úrad verejného zdravotníctva SR, Trnavská cesta 52, 826 45 Bratislava:
Opatrenie týkajúce sa povinnosti nosenia rúšok (platné od 15.10.2020)
(publikované 15.10.2020)

Úrad verejného zdravotníctva SR, Trnavská cesta 52, 826 45 Bratislava:
Opatrenie týkajúce sa prevádzok a hromadných podujatí (platné od 15.10.2020)
(publikované 15.10.2020)

Mohlo by Vás zaujímať...