ECAV oznamuje: Rozpis evanjelických služieb Božích v RTVS (2. polovica októbra 2020)

Evanjelická cirkev a.v. nás požiadala o zverejnenie rozpisu evanjelických služieb Božích v RTVS v 2. polovici októbra 2020:

Dajte prosím vedieť aj ostatným bratom a sestrám, ktorí nemajú prístup k internetu.

21.10.2020

 • Rozhlasová evanjelická pobožnosť
  (kazateľka: Eva Oslíková)
  17:30 Rádio Regina

25.10.2020

 • Rozhlasový prenos Služieb Božích z CZ ECAV Nemcovce
  (kazateľ: Peter Székely)
  9:05 Rádio Slovensko

31.10.2020

 • Televízny priamy prenos slávnostných Služieb Božích pri príležitosti 500. výročia od 1. prečítania 95 výpovedí Dr. Martina Luthera na Slovensku
  Evanjelický kostol v Ľubici
  (kazateľ: Peter Mihoč, biskup VD)
  10:00 Jednotka

31.10.2020

 • Rozhlasový prenos Služieb Božích pri príležitosti Pamiatky Reformácie
  Aula Evanjelickej bohosloveckej fakulty
  (kazateľ: Ivan Eľko, generálny biskup)
  16:00 Rádio Regina

Mohlo by Vás zaujímať...