Základná škola oznamuje: Rozpis výchovno-vzdelávacieho procesu od 26.10. do 29.10.2020

Riaditeľka Základnej školy, Sládkovičova 501/15, Hranovnica, oznamuje žiakom a rodičom žiakov, že na základe Rozhodnutia MŠVVaŠ SR č. 2020/17949:1-A1810 bude výchovno-vzdelávací proces v základnej škole v termíne od 26. októbra 2020 do 29. októbra 2020 prebiehať nasledovne:

 • Žiaci 0. – 4. ročníka:
  • sa budú naďalej vzdelávať prezenčnou formou,
  • vyučovanie sa bude uskutočňovať v jednozmennej prevádzke,
  • vyučovanie začína o 7.50 hod., trvať bude 4 vyučovacie hodiny a končiť bude o 11.10 hod.,
  • v prípade, že sa žiak nemôže zúčastniť vyučovania z dôvodu choroby, je zákonný zástupca žiaka povinný vyžiadať si od triedneho učiteľa domáce úlohy.
 • Žiaci 5. – 9. ročníka:
  • sa budú vyučovať dištančne,
  • študijné materiály a zadania úloh budú zverejnené na web stránke školy v sekcii Domáce úlohy,
  • žiaci, ktorí nemajú prístup k internetu, si prídu prevziať študijné materiály a pracovné listy do školy v pondelok – 26. októbra 2020 podľa nasledovného rozpisu:
   • 5.A,B,C,D o 11.30 hod.,
   • 6.A,B, 7.A,B,C,D o 12.00 hod.,
   • 8.A,B,C, 9.A,B o 12.30 hod.
  • Študijné materiály budú odovzdávať triedni učitelia pred budovou ZŠ.
 • odovzdávanie vypracovaných zadaní bude vo štvrtok – 29. októbra 2020 podľa nasledovného rozpisu:
  • 5.A,B,C,D o 11.30 hod.,
  • 6.A,B, 7.A,B,C,D o 12.00 hod.,
  • 8.A,B,C, 9.A,B o 12.30 hod.

Upozorňujem žiakov a rodičov, že dištančné vzdelávanie je povinné pre všetkých žiakov, aj pre žiakov, ktorí sú chorí, alebo v karanténe. V prípade, že si žiak, resp. zákonný zástupca žiaka neprevezme študijné materiály a nebude spolupracovať s triednym učiteľom, bude to považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky.

 • Jesenné prázdniny sa uskutočnia v termíne 30. októbra 2020 (piatok) a 2. novembra 2020 (pondelok), 6. novembra 2020 (piatok) a 9. novembra 2020 (pondelok).

O ďalšom priebehu vyučovania budú žiaci a rodičia informovaní prostredníctvom obecného rozhlasu, webovej stránky školy a informačnej tabule pred budovou školy.

 

Mgr. Ľubica Šifrová
riaditeľka školy

Mohlo by Vás zaujímať...