Zrušenie plánovanej skúšky sirén v dňoch 13.11. a 11.12.2020

Sekcia krízového riadenia Ministerstva vnútra SR oznamuje, že:

  • ruší plánované preskúšanie prevádzkyschopnosti systémov varovania v Slovenskej republike dňa 13.11.2020 aktiváciou dvojminútového stáleho tónu. V tento deň vykonajú koordinačné strediska integrovaného záchranného systému len tichú skúšku elektronických sirén. Elektromotorické sirény dňa 13.11.2020 preskúšané nebudú.
  • zároveň Vás informujeme, že z dôvodu závažnej epidemiologickej situácie na území Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 bude plánovaná aktivácia prijímačov RDS živým vysielaním Slovenského rozhlasu v trvaní 6 minút dňa 11.12.2020 zrušená. Namiesto toho dňa 11.12.2020 koordinačné strediska integrovaného záchranného systému vykonajú tichú skúšku elektronických sirén. Elektromotorické sirény v tento deň preskúšané nebudú.

Ministerstvo vnútra SR, Drieňová 22, 826 04 Bratislava:
Zrušenie plánovaného preskúšania prevádzkyschopnosti systémov varovania obyvateľstva v SR dňa 13.11.2020 a 11.12.2020
(publikované 29.10.2020)

Mohlo by Vás zaujímať...