Základná škola oznamuje: Rozpis výchovno-vzdelávacieho procesu od 3.11. do 5.11.2020

Riaditeľka Základnej školy, Sládkovičova 501/15, Hranovnica, oznamuje žiakom a rodičom žiakov:

1. V termíne od 3. novembra 2020 do 5. novembra 2020 bude prebiehať výchovno-vzdelávací proces v základnej škole nasledovne:

 • Žiaci 0. – 4. ročníka:
  • sa budú naďalej vzdelávať bežným spôsobom, to znamená v škole.

V prípade, že sa žiak nemôže zúčastniť vyučovania z dôvodu choroby, je zákonný zástupca žiaka povinný prísť k triednemu učiteľovi po úlohy.

 • Žiaci 5. – 9. ročníka:
  • sa budú naďalej vyučovať dištančne,
  • odovzdávanie vypracovaných úloh 2. vlny bude 5. novembra 2020 podľa rozpisu
   • 5.A,B,C,D o 11.30 hod.
   • 6.A,B, 7.A,B,C,D o 12.00 hod.
   • 8.A,B,C, 9.A,B o 12.30 hod.

Upozorňujem žiakov a rodičov, že dištančné vzdelávanie je povinné pre všetkých žiakov, aj pre žiakov, ktorí sú chorí, alebo v karanténe. V prípade, že si žiak, resp. zákonný zástupca žiaka, neprevezme študijné materiály a nebude spolupracovať s triednym učiteľom, bude to považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky.

2. Jesenné prázdniny sa uskutočnia v termíne 30. októbra 2020 (piatok) a 2. novembra 2020 (pondelok).

3. Na základe usmernenia MŠVVaŠ zo dňa 27.10.2020:

 • zákonný zástupca žiaka, ktorý navštevuje základnú školu predloží po celoplošnom testovaní pri prvom nástupe dieťaťa do základnej školy, t.j. v utorok – 3. novembra 2020 Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti,
 • žiaci prvého stupňa (0. – 4. ročníka), ktorí majú nad 10 rokov a nevedia sa preukázať negatívnym výsledkom RT – PCR testu alebo antigénového testu sa nemôžu zúčastňovať prezenčnej výučby.

4. Na základe informácií od všeobecnej lekárky pre deti a dorast žiaci nad 10 rokov, ktorí sa nezúčastnia celoplošného testovania na ochorenie COVID-19, nebudú ošetrení a nebude im vystavené Potvrdenie o chorobe, to znamená, že žiaci budú mať v škole neospravedlnené hodiny.

 

Mgr. Ľubica Šifrová
riaditeľka školy

 

Mohlo by Vás zaujímať...