Občania, pozor! Nedodržiavanie karantény je trestný čin!

Obec Hranovnica dôrazne upozorňuje obyvateľov, aby po víkendovom celoplošnom testovaní na prítomnosť ochorenia COVID-19 pozitívne testovaní prísne dodržiavali karanténu.

Ak mala aspoň 1 osoba žijúca v spoločnej domácnosti pozitívny test na COVID-19, karanténu sú povinné dodržiavať všetky osoby žijúce s ňou v spoločnej domácnosti, ak sa nemôžu v domácnosti od seba izolovať (samostatné sociálne zariadenie, kúpeľňa, stravovanie a pod.).

V prípade, ak máte vedomosť o nedodržiavaní povinnej karantény, žiadame Vás, aby ste to bezodkladne ohlásili na Obvodné oddelenie Policajného zboru v Hranovnici (tel. 052 / 77 95 160), alebo na linku 158.

 

§ § §

Upozorňujeme, že prípady nedodržiavania povinnej karantény bude polícia riešiť ako podozrenie zo spáchania trestného činu šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby (podľa §163 alebo §164 Trestného zákona).

 

Čo robiť, ak je infekčná len jedna osoba žijúca v domácnosti s ďalšími?

V tomto prípade si môžete vybrať, či uprednostňujete absolvovať karanténu v domácom prostredí, pričom budete rešpektovať základné opatrenia (pokiaľ je to možné, budete v samostatnej izbe, budete používať kúpeľňu oddelene od ostatných osôb v domácnosti, budete mať vyčlenený riad, bielizeň a ďalšie osobné prostriedky, budete pravidelne vetrať a dezinfikovať spoločné priestory s cieľom eliminovať riziko prenosu nákazy), alebo pôjdete absolvovať karanténu do hotelového zariadenia, ktoré bude spĺňať nároky na karanténu. Zoznam takýchto súkromných ubytovacích zariadení pripravuje aj Ministerstvo dopravy SR a nájdete ich aj na tomto webe. Tento pobyt je potrebné si uhradiť z vlastných finančných prostriedkov. Rovnako môžete kontaktovať ubytovacie zariadenia vo Vašom okolí a informovať sa, či vedia zabezpečiť podmienky nevyhnutné na karanténu, pričom sa myslí najmä donáška jedál na izbu a zabezpečenie ďalších Vašich potrieb.

V prípade domácej karantény platia pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti rovnaké pravidlá ako dnes pre osoby, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na COVID-19, teda povinnosť domácej karantény alebo absolvovania testu s negatívnym výsledkom.

Špecifickú skupinu predstavujú ľudia bez domova. V súvislosti so zabezpečením ich potrieb prosím kontaktujte Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

zdroj: https://www.somzodpovedny.sk/

Mohlo by Vás zaujímať...