Oznamy Základnej školy v Hranovnici

Riaditeľka Základnej školy, Sládkovičova 501/15, Hranovnica, oznamuje žiakom a rodičom, že ak je žiak v povinnej 10-dňovej izolácii z dôvodu svojho pozitívneho výsledku alebo pozitívneho výsledku testu člena jeho domácnosti, zákonný zástupca žiaka je povinný o tejto skutočnosti

  • informovať ošetrujúceho lekára žiaka,
  • oznámiť škole povinnú izoláciu žiaka,
  • informovať školu, či sa žiak zúčastní dištančného vzdelávania.

Ak sa žiak dištančného vzdelávania nezúčastňuje, škola ho eviduje ako neprítomného.

Pri návrate do školy po ukončení 10-dňovej povinnej izolácie odovzdáva zákonný zástupca škole potvrdenie od lekára.

Riaditeľka Základnej školy, Sládkovičova 501/15, Hranovnica, ďalej oznamuje, že z dôvodu podozrenia na výskyt ochorenia COVID-19 poskytuje žiakom 0.V a 3.B triedy v termíne 3. – 5.  novembra 2020 riaditeľské voľno.

Mohlo by Vás zaujímať...