Usmernenie k priebehu 2. kola celoplošného testovania obyvateľstva na COVID-19 v obci Hranovnica

Kto by sa mal testovania zúčastniť:

Testovania by sa mal zúčastniť každý obyvateľ obce vo veku od 10 do 65 rokov. Osoby staršie ako 65 rokov sa testovania môžu taktiež zúčastniť, avšak týmto osobám sa odporúča, aby namiesto testovania uprednostnili domácu karanténu.

Odporúča sa absolvovať obe testovania, t.j. aby každý občan absolvoval testovanie dvakrát – prvý aj druhý víkend.

Osoby, ktoré sa zúčastnili prvého testovania a mali pozitívny výsledok testu, sa druhého testovania nesmú zúčastniť.

Osoby, ktoré sa zúčastnili prvého testovania a mali negatívny výsledok testu, avšak absolvovali karanténu kvôli pozitívnemu výsledku osoby žijúcej v spoločnej domácnosti, sa druhého testovania nesmú zúčastniť. Tieto osoby majú postupovať v súlade s postupom uvedeným na stránke https://korona.gov.sk/ v časti „Čo mám robiť ak som bol v úzkom kontakte s COVID 19“. Následne by sa tieto osoby mali požiadať o vyšetrenie na nasledovnej stránke: https://korona.gov.sk/poziadat-o-vysetrenie-na-covid-19/

 

Čas testovania:

Testovanie sa uskutoční od 7.11.2020 (sobota) do 8.11.2020 (nedeľa) v čase od 08.00 hod. do 20.00 hod. (odbery sa budú realizovať do 19.30 hod.). Prestávky budú v čase od 12.00 hod. do 13.00 hod. a od 17.00 hod. do 17.30 hod.

 

Miesto testovania:

V obci Hranovnica budú 2 odberné miesta. Prvé odberné miesto sa bude nachádzať na obecnom úrade (vstup zo strany knižnice), druhé odberné miesto bude v budove základnej školy.

Odberné miesto č. 1 v budove obecného úradu (vstup zo strany knižnice) je určené pre obyvateľov ulíc:

  • Rovná,
  • SNP,
  • Lúčna,
  • Školská,
  • Sládkovičova,
  • Štúrova.

Odberné miesto č. 2 v budove základnej školy je určené pre obyvateľov ulíc:

  • Budovateľská,
  • Družstevná,
  • Dubina,
  • Hranovnické Pleso,
  • Hviezdoslavova,
  • M. R. Štefánika,
  • Mlynská,
  • Víťazstva,
  • Lipová,
  • Topoľová,
  • Slnečná,
  • obyvatelia s trvalým pobytom na obci Hranovnica.

 

Odporúčaný harmonogram testovania:

Z dôvodu zabezpečenia plynulého priebehu testovania bol určený nasledovný harmonogram testovania:

Sobota 7.11.2020

Odberné miesto č. 1 (obecný úrad) je určené pre obyvateľov ulíc:

   • SNP.

Odberné miesto č. 2 (základná škola) je určené pre obyvateľov ulíc:

   • Budovateľská,
   • Dubina,
   • Hranovnické Pleso,
   • Hviezdoslavova.

Nedeľa 8.12.202

Odberné miesto č. 1 (obecný úrad) je určené pre obyvateľov ulíc:

   • Rovná,
   • Lúčna,
   • Školská,
   • Sládkovičova,
   • Štúrova.

Odberné miesto č. 2 (základná škola) je určené pre obyvateľov ulíc:

   • Družstevná,
   • M. R. Štefánika,
   • Mlynská,
   • Víťazstva,
   • Lipová,
   • Topoľová,
   • Slnečná,
   • obyvatelia s trvalým pobytom na obci Hranovnica.

 

Priebeh testovania:

Samotné testovanie bude prebiehať nasledovne:

Po vstupe do odberného miesta si občan vydezinfikuje ruky. Dezinfekcia bude na vyhradenom mieste. Následne vykoná jednoduché administratívne úkony, preukázanie sa občianskym preukazov, kartičkou poistenca. Administratívny pracovník vypíše formulár potrebný na registráciu. Po registrácií, bude osobe pridelené identifikačné číslo a vreckovka. Osoba pristúpi k odpadovému košu, vyfúkne si nos, odkašle a zahodí vreckovku. Zdravotníkovi osoba odovzdá pridelené identifikačné číslo. Ten následne odoberie jemnou tyčinkou vzorku z nosa.

Čakanie na výsledky vo vyhradenom vydezinfikovanom priestore.

Odovzdanie výsledkov: Zdravotník privolá testovanú osobu, podľa prideleného identifikačného čísla k pracovisku. Osoba predloží zdravotníkovi občiansky preukaz. Zdravotník vypíše certifikát, kde vyznačí výsledok testu. Zdravotník výsledok testovania odovzdá v zalepenej obálke, s inštrukciami v prípade negatívneho aj pozitívneho výsledku.

Osoba odchádza z odberného miesta, v prípade pozitívneho výsledku do 10 – dňovej karantény. Maloletí prídu spolu so svojimi rodičmi, ktorí zároveň za nich preberú aj výsledok testovania. Predpokladá sa, že na výsledok by nemalo naraz čakať viac ako 15 ľudí a medzi nimi budú zabezpečené rozstupy.

Mohlo by Vás zaujímať...