Od stredy 11.11. bude obnovená prevádzka Materskej školy, Hviezdoslavova 325/33, Hranovnica

Obec Hranovnica oznamuje, že od stredy 11.11.2020 bude obnovená prevádzka Materskej školy, Hviezdoslavova 325/33, Hranovnica, nakoľko pominuli dôvody jej prerušenia.

Upozorňujeme rodičov, že do priestorov MŠ je možné vstúpiť až po tom, ako sa osoba (zákonný zástupca dieťaťa) preukáže potvrdením (certifikátom) o negatívnom výsledku testovania na prítomnosť ochorenia COVID-19. Podľa §1 ods.2 písm. a) a §2 ods.2 písm. a) vyhlášky č.20 je riaditeľka materskej školy a ňou poverené osoby oprávnená požadovať preukázanie sa uvedeným dokladom.

V prípade, ak sa zákonný zástupca dieťaťa nevie preukázať certifikátom s negatívnym výsledkom, neodporúčame, aby bolo dieťa umiestnené do materskej školy (po dobu najbližších 10 kalendárnych dní).

V prípade, ak bola niektorá z osôb žijúcich v spoločnej domácnosti s dieťaťom pozitívne testovaná na ochorenie COVID-19, vzťahuje sa povinnosť 10 dňovej karantény aj na dieťa, t.z. dieťa nemôže nastúpiť do materskej školy.

Z dôvodu ochrany zdravia zverených detí a taktiež zamestnancov materskej školy vyzývame rodičov, aby v prípade akýchkoľvek príznakov ochorenia COVID-19 zvážili nástup dieťaťa do materskej školy.

Mohlo by Vás zaujímať...