Základná škola oznamuje: Rozpis vyučovania od 10.11. do 13.11. a pokyny pre žiakov

Riaditeľka Základnej školy, Sládkovičova 501/15, Hranovnica, oznamuje žiakom a rodičom žiakov:

 1. V termíne od 10. novembra 2020 do 13. novembra 2020 bude prebiehať výchovno-vzdelávací proces v základnej škole nasledovne:
 • Žiaci 0. – 4. ročníka:
  sa budú naďalej vzdelávať bežným spôsobom, to znamená v škole.
 • Žiaci 5. – 9. ročníka:
  – sa budú naďalej vyučovať dištančne,
  – odovzdávanie vypracovaných úloh 3. vlny bude 13. novembra 2020 podľa rozpisu

  • 5.A,B,C,D o 11.30 hod.,
  • 6.A,B, 7.A,B,C,D o 12.00 hod.,
  • 8.A,B,C, 9.A,B o 12.30 hod.
   x
 • Žiaci 3.A a 4.A triedy sa z dôvodu podozrenia na výskyt ochorenia COVID-19 budú vyučovať dištančne.
  Žiaci, resp. rodičia si prídu do školy pre študijné materiály dňa 11.11.2020 od 8.00 – 11.00 hod., ktoré budú doma vypracovávať a po návrate do školy 18.11.2020 ich odovzdajú triednym učiteľkám.
  Študijné materiály sú zverejnené aj na webovej stránke školy.

Opätovne upozorňujeme žiakov a rodičov, že dištančné vzdelávanie je povinné pre všetkých žiakov. V prípade, že si žiak, resp. zákonný zástupca žiaka, neprevezme študijné materiály a nebude spolupracovať s triednym učiteľom, bude to považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky.

 

 1. Na základe usmernenia MŠVVaŠ zo dňa 8. novembra 2020 žiaci nultého až štvrtého ročníka bez obmedzenia veku, ktorí sa nezúčastnili celoplošného testovania pri návrate do školy sú povinní pri návrate do školy po jesenných prázdninách predložiť Vyhlásenie o bezinfekčnosti.

 

 1. Ak je žiak v povinnej 10-dňovej karanténe z dôvodu svojho pozitívneho výsledku alebo pozitívneho výsledku testu člena jeho domácnosti, zákonný zástupca žiaka je povinný o tejto skutočnosti
  • informovať ošetrujúceho lekára žiaka,
  • oznámiť škole povinnú karanténu žiaka,
  • informovať školu, resp. triedneho učiteľa, či sa žiak zúčastní dištančného vzdelávania.

Ak sa žiak dištančného vzdelávania nezúčastňuje, škola ho eviduje ako neprítomného.

Pri návrate do školy po ukončení 10-dňovej povinnej izolácie odovzdáva zákonný zástupca škole potvrdenie od lekára.

Mohlo by Vás zaujímať...