Základná škola oznamuje: Od 23.11. sa obnovuje školské vyučovanie pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia

Riaditeľka Základnej školy, Sládkovičova 501/15, Hranovnica, oznamuje žiakom a rodičom žiakov, že na základe Rozhodnutia MŠVVaŠ SR č. 2020/18259:2-A1810 sa obnovuje školské vyučovanie v základných školách v malých skupinách pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v termíne od 23. novembra 2020 (pondelok).

Žiaci 5. – 9. ročníka sa budú zúčastňovať na vyučovaní v základnej škole, za dodržania hygienicko-epidemiologických zásad, podľa nasledovného rozpisu:

  • 5. A,B,C,D – každý PONDELOK
  • 6. A,B – každý UTOROK
  • 7. A,B,C,D – každú STREDU
  • 8. A,B,C – každý ŠTVRTOK
  • 9. A,B – každý PIATOK
   x
 • Prítomnosť na vyučovaní je povinná pre všetkých žiakov školy.
 • Vyučovania sa nezúčastnia iba žiaci, ktorí sú v povinnej domácej karanténe, alebo majú potvrdenie od lekára o chorobe.
 • Vyučovanie začína o 7.50 hod.
 • Vyučovať sa budú hlavné predmety v trvaní 4 vyučovacích hodín.
 • Ostatné dni v týždni žiaci pokračujú v dištančnom vzdelávaní.

Mohlo by Vás zaujímať...