Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 v skratke

Po desiatich rokoch bude na Slovensku opäť prebiehať sčítanie obyvateľov, domov a bytov. Prvý krát v histórii sa sčítanie obyvateľov, domov a bytov realizuje plne elektronicky a súčasne bez záťaže obyvateľov. Pri celom procese sa budú využívať už existujúce databázy informácií.

Prvá fáza sčítania, t.j. sčítanie domov a bytov prebieha už od 1. júna 2020 s ukončením 12. februára 2021, ktoré spracováva obec prostredníctvom starostom poverených osôb.

Sčítanie obyvateľov bude prebiehať od 15. februára 2021 do 31. marca 2021.

Zúčastniť sa sčítania je právom a zároveň povinnosťou každého obyvateľa Slovenskej republiky. To znamená každého kto má v Slovenskej republike trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt.

Obyvateľ sa sčíta sám alebo pomocou blízkej osoby na akomkoľvek mieste využitím počítača, tabletu, mobilu s pripojením na internet. Sčítací formulár bude dostupný na webovej stránke www.scitanie.sk alebo sa obyvateľ sčíta cez mobilnú aplikáciu. Samotné sčítanie predstavuje rýchly a jednoduchý spôsob na vyplnenie sčítacieho formulára, bez narušenia privátnej zóny obyvateľa.

Obyvatelia, ktorí sa nevedia, alebo nemôžu sčítať sami z dôvodu imobility budú môcť využiť služby mobilného asistenta, ktorý po dohode s obyvateľom navštívi jeho domácnosť a sčíta sa v pohodlí svojho domova. Na území obce bude zriadené kontaktné miesto v budove obecného úradu pre občanov, ktorí sa nebudú môcť z akéhokoľvek dôvodu sčítať elektronicky. Bližšie informácie k sčítaniu obyvateľov budú poskytované priebežne na webovej stránke obce a tiež na výveske pred obecným úradom.

Všetkými spomenutými možnosťami sčítania bude dostupné sčítanie pre každého obyvateľa.

Bližšie informácie o Sčítaní obyvateľov, domov a bytov 2021 nájdete na internetovej stránke štatistického úradu Slovenskej republiky: https://www.scitanie.sk/.

 

Mohlo by Vás zaujímať...