Vývoz odpadov v mesiaci december 2020

Po skúšobnom vývoze komunálneho odpadu v obci v mesiacoch október a november, kedy sa vykonával zber komunálneho odpadu každý týždeň, obec od mesiaca december 2020 znova prechádza na starý systém vývozu, t.j. každý druhý týždeň v utorok.

Nasledujúci zber komunálneho odpadu bude vykonaný v utorok dňa 8. decembra 2020 a následne sa bude vykonávať každý druhý týždeň.

Zmena termínu vývozu plastov

Spoločnosť Brantner Poprad oznamuje zmenu termínu vývozu komodity-plasty. Zber plastov v mesiaci december bude vykonaný dňa 17. decembra 2020.

Mohlo by Vás zaujímať...