Kalendár triedeného zberu komunálneho odpadu na rok 2021

Spoločnosť Brantner Poprad, s.r.o. zverejnila kalendár triedeného zberu komunálneho odpadu na rok 2021 v obci Hranovnica.

Predpokladáme, že kalendáre v tlačenej forme budú do domácností distribuované do konca kalendárneho roka.

Brantner Poprad s.r.o., Nová 76, Poprad:
Kalendár triedeného zberu komunálneho odpadu na rok 2021
(publikované 1.12.2020)

Mohlo by Vás zaujímať...