SAD Poprad, a.s. oznamuje: Od 1.1.2021 dochádza k zmene cestovných poriadkov prímestskej autobusovej dopravy

Spoločnosť SAD Poprad, a.s. oznamuje, že od 1. januára 2021 dochádza k zmene cestovných poriadkov na linkách prímestskej autobusovej dopravy.

Úrad Prešovského samosprávneho kraja v súvislosti s pretrvávajúcou nepriaznivou situáciou spôsobenou šírením nákazy COVID-19 a poklesom využívania verejnej pravidelnej autobusovej dopravy cestujúcou verejnosťou pristupuje s platnosťou od 1.1.2021 k zníženiu výkonov objednávaných prostredníctvom zmlúv o službách vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave od 1.1.2021.

Slovenská autobusová doprava Poprad, akciová spoločnosť, zverejňuje linkové cestovné poriadky prímestskej autobusovej dopravy s platnosťou od 1.1.2021 na stránke cestovných poriadkov.


Odchody autobusov zo zastávok v Hranovnici platné od 1.1.2021:

Hranovnica, Dielňa modrotlače
(publikované 30.12.2020)

Hranovnica, Dubina
(publikované 30.12.2020)

Hranovnica, Hámor
(publikované 30.12.2020)

Hranovnica, križovatka
(publikované 30.12.2020)

Hranovnica, lom
(publikované 30.12.2020)

Hranovnica, píla 1
(publikované 30.12.2020)

Hranovnica, píla 2
(publikované 30.12.2020)

Hranovnica, pleso
(publikované 30.12.2020)

Hranovnica, ul. SNP 1
(publikované 30.12.2020)

Hranovnica, ul. SNP 2
(publikované 30.12.2020)

Hranovnica, Základná škola
(publikované 30.12.2020)

Tieto cestovné poriadky budú počas doby ich platnosti umiestnené aj na našej webovej stránke na ľavej lište (widgete).

Mohlo by Vás zaujímať...