Termíny skúšok elektromotorických sirén v roku 2021

Na základe pokynov Ministerstva vnútra SR – Sekcie krízového riadenia Bratislava, evidované pod číslom SKR-OOR2-2019/000518-001, akustické preskúšanie sirén je potrebné vykonať v nižšie uvedených termínoch dvojminútovým stálym tónom po predchádzajúcom informovaní obyvateľstva o čase skúšky.

Podľa ustanovenia § 3a, ods. 4 zákona NR SR č.42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov, preskúšanie systémov varovania obyvateľstva v Slovenskej republike koordinuje Ministerstvo vnútra SR.

Stanovené termíny pre obec Hranovnica:

 • 8. januára 2021,
 • 12. februára 2021,
 • 12. marca 2021,
 • 9. apríla 2021,
 • 14. mája 2021,
 • 11. júna 2021,
 • 9. júla 2021,
 • 13. augusta 2021,
 • 10. septembra 2021,
 • 8. októbra 2021,
 • 12. novembra 2021,
 • 10. decembra 2021.

 

Okresný úrad Poprad, odbor krízového riadenia:
Preskúšanie prevádzkyschopnosti systémov varovania SR v roku 2021
(publikované 7.1.2021)

Mohlo by Vás zaujímať...