Základná škola oznamuje: Od 11.1. sa mimoriadne prerušuje školské vyučovanie, žiaci sa budú vzdelávať dištančnou formou

Riaditeľka Základnej školy, Sládkovičova 501/15, Hranovnica oznamuje rodičom a žiakom školy, že na základe Rozhodnutia MŠVVaŠ SR č.: 2021/9418:1-A1810 zo dňa 5. januára 2021 s účinnosťou od 11. januára 2021 mimoriadne prerušuje školské vyučovanie.

Žiaci všetkých ročníkov sa budú v termíne 11. – 15. januára 2021 vzdelávať dištančnou formou, to znamená na diaľku z domu.

Pracovné listy pre žiakov budú zverejnené na webovom sídle školy www.zshranovnica.sk, v časti Domáce úlohy od 11.1.2021.

Prosím žiakov, aby si domáce úlohy vypracovávali do zošitov, ktoré po uvoľnení opatrení a nástupe do školy odovzdajú triednym učiteľom.

 

Mgr. Ľubica Šifrová
riaditeľka školy

Mohlo by Vás zaujímať...