Výrub stromov okolo cesty I/66 medzi Dubinou a Hranovnicou

Obec Hranovnica oznamuje, že v dňoch 11.1.2021 a 12.1.2021 bude realizovaný výrub stromov okolo cesty I/66 medzi Dubinou a obcou, a to na základe právoplatného rozhodnutia Okresného úradu Poprad, odboru starostlivosti o životné prostredie.

Dôvodov na výrub týchto stromov je viacero:

  1. Stav stromov – bresty boli napadnuté chorobou a väčšina z nich je odumretá, ostatné postupne odumrú, jasene majú preschnuté koruny – hrozí pád konárov, alebo dokonca celých stromov (bresty) na cestu, a tým môže dôjsť k ohrozeniu života a zdravia účastníkov cestnej premávky.
  2. Umiestnenie stromov – stromoradie bolo vysadené popri ceste pred niekoľkými desaťročiami. Medzičasom došlo k rozširovaniu vozovky z dôvodu podstatného navýšenia frekvencie dopravy. Tak došlo k tomu, že niektoré zo stromov nielen koreňmi, ale aj svojim kmeňom zasahujú do vozovky. Na uvedenom úseku došlo k viacerým vážnym dopravným nehodám (aj so smrteľnými následkami) a výrubom stromov, a teda odstránením prekážok, chceme zabrániť ďalším možným úmrtiam a zraneniam.
  3. Pripravovaná výstavba chodníkov – Obec Hranovnica má vydané stavebné povolenie na výstavbu chodníka na ľavej strane cesty I/66 z obce smerom na Dubinu. Vzhľadom na technické požiadavky a vlastnícke práva k pozemkom nebolo možné umiestniť chodník na druhú stranu cesty. K realizácií tejto stavby by malo dôjsť súčasne s rekonštrukciou cesty I/66, ktorú v súčasnosti pripravuje Slovenská správa ciest.

 

JUDr. Lukáš Antoni
prednosta OcÚ

 

Fotografie z výrubu stromov si môžete pozrieť vo fotogalérii.

Mohlo by Vás zaujímať...