Základná škola oznamuje: Od pondelka 18.1. sa žiaci budú aj naďalej vzdelávať dištančnou formou (na diaľku z domu)

Riaditeľka Základnej školy, Sládkovičova 501/15, Hranovnica oznamuje rodičom a žiakom školy, že žiaci všetkých ročníkov sa budú od 18. januára 2021 aj naďalej vzdelávať dištančnou formou, to znamená na diaľku z domu.

Pracovné listy pre žiakov budú zverejnené na webovom sídle školy www.zshranovnica.sk, v časti Domáce úlohy.

Prosím žiakov, aby si domáce úlohy vypracovávali do zošitov, ktoré po uvoľnení opatrení a nástupe do školy odovzdajú triednym učiteľom.

 

Mgr. Ľubica Šifrová
riaditeľka školy

Môže sa Vám ešte páčiť...