Obec plánuje od pondelka 18.1. obnoviť prevádzku materských škôl – zisťovanie záujmu

Obec Hranovnica oznamuje, že od pondelka 18. januára 2021 má v úmysle obnoviť prevádzku Materskej školy, ul. Hviezdoslavova 325, Hranovnica a Materskej školy, ul. SNP 219, Hranovnica pre deti rodičov, ktorí

a) patria do kritickej infraštruktúry štátu – ide o osoby

  • pracujúce v zdravotníctve,
  • príslušníkov policajného zboru,
  • príslušníkov ozbrojených síl,
  • pracovníkov v energetickom priemysle,

b) nemôžu vykonávať prácu formou home office a ich pracovná činnosť je nevyhnutná na zabezpečenie zdravia a základných životných podmienok obyvateľov.

Podmienkou nástupu dieťaťa do materskej školy je:

  • negatívny test na ochorenie COVID-19 nie staršie ako 5 dní aspoň jedného zákonného zástupcu,
  • potvrdenie od zamestnávateľa, že povaha práce, ktorú rodič vykonáva si vyžaduje jeho prítomnosť na pracovisku.

V prípade záujmu o prihlásenie dieťaťa do materskej školy od 18.1.2021 do 22.1.2021 a splnení uvedených podmienok, je potrebné nahlásiť tento záujem riaditeľke Materskej školy, ul. Hviezdoslavova na tel. čísle 052/77 95 236 a riaditeľke Materskej školy, ul. SNP na tel. čísle 0903 991 573 najneskôr do piatka 15.1.2021 do 14.00 hod.

Po zistení záujmu budeme bezodkladne informovať rodičov, či bude prevádzka počas uvedeného obdobia v jednotlivých školách obnovená, a to formou oznamu na internetovej stránke, vyhlásenia v obecnom rozhlase a rodičov detí, ktorí prejavia záujem o návštevu školy aj telefonicky.

 

Mohlo by Vás zaujímať...