Pripomíname: Obecný úrad je zatvorený, miestne dane a poplatok za komunálny odpad bude možné uhradiť až po doručení rozhodnutia

Obec Hranovnica pripomína obyvateľom, že Obecný úrad v Hranovnici je vzhľadom na vládou prijaté opatrenia z dôvodu ochrany verejného zdravia a zdravia zamestnancov zatvorený až do odvolania. Napriek tomuto opatreniu sa neustále stretávame s požiadavkami občanov, ktorí sa domáhajú návštevy obecného úradu za účelom uhradenia dane a poplatku za komunálny odpad.

Žiadame obyvateľov, aby rešpektovali tieto mimoriadne protiepidemické opatrenia a nechodili na obecný úrad s úmyslom platiť vyššie uvedené platby. 

Daň a poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad za rok 2021 je možné zaplatiť až po doručení rozhodnutia o vyrúbení dane a poplatku. Rozhodnutia Obec priebežne vydáva a doručuje v priebehu roka 2021.

Mohlo by Vás zaujímať...