Testovanie na prítomnosť ochorenia COVID-19 v obci Hranovnica

Na základe uznesenia vlády SR č. 30 zo dňa 17.1.2021 sa v obci Hranovnica uskutoční testovanie obyvateľov na prítomnosť ochorenia COVID-19.


Čas testovania:

Testovanie sa uskutoční v dňoch 23.1.2021 (sobota) a 24.1.2021 (nedeľa) v čase od 8.00 hod. do 20.00 hod. (odbery sa budú realizovať do 19.30 hod.).

Prestávky budú v čase od 12.00 hod. do 13.00 hod. a od 17.00 hod. do 17.30 hod.


Miesto testovania:

V obci Hranovnica budú 2 odberné miesta. Prvé odberné miesto sa bude nachádzať na obecnom úrade (vstup zo strany knižnice), druhé odberné miesto bude v budove základnej školy.

Odberné miesto č. 1 v budove obecného úradu (vstup zo strany knižnice) je určené pre obyvateľov ulíc:

  • Rovná,
  • SNP,
  • Lúčna,
  • Školská,
  • Sládkovičova,
  • Štúrova.

Odberné miesto č. 2 v budove základnej školy je určené pre obyvateľov ulíc:

  • Budovateľská,
  • Družstevná,
  • Dubina,
  • Hranovnické Pleso,
  • Hviezdoslavova,
  • M. R. Štefánika,
  • Mlynská,
  • Víťazstva,
  • Lipová,
  • Topoľová,
  • Slnečná,
  • obyvatelia s trvalým pobytom na obci Hranovnica.


Harmonogram testovania:

Z dôvodu zabezpečenia plynulého priebehu testovania bol určený nasledovný harmonogram testovania:

Sobota 23.1.2021

Odberné miesto č. 1 (obecný úrad) je určené pre obyvateľov ulíc:

  • SNP.

Odberné miesto č. 2 (základná škola) je určené pre obyvateľov ulíc:

  • Budovateľská,
  • Dubina,
  • Hranovnické Pleso,
  • Hviezdoslavova.

Nedeľa 24.1.2021

Odberné miesto č. 1 (obecný úrad) je určené pre obyvateľov ulíc:

  • Rovná,
  • Lúčna,
  • Školská,
  • Sládkovičova,
  • Štúrova.

Odberné miesto č. 2 (základná škola) je určené pre obyvateľov ulíc:

  • Družstevná,
  • M. R. Štefánika,
  • Mlynská,
  • Víťazstva,
  • Lipová,
  • Topoľová,
  • Slnečná,
  • obyvatelia s trvalým pobytom na obci Hranovnica.


Priebeh testovania:

Samotné testovanie bude prebiehať nasledovne:

Po vstupe do odberného miesta si občan vydezinfikuje ruky. Dezinfekcia bude na vyhradenom mieste. Následne vykoná jednoduché administratívne úkony, preukázanie sa občianskym preukazov, kartičkou poistenca. Administratívny pracovník vypíše formulár potrebný na registráciu. Po registrácií, bude osobe pridelené identifikačné číslo a vreckovka. Osoba pristúpi k odpadovému košu, vyfúkne si nos, odkašle a zahodí vreckovku. Zdravotníkovi osoba odovzdá pridelené identifikačné číslo. Ten následne odoberie jemnou tyčinkou vzorku z nosa.

Čakanie na výsledky vo vyhradenom vydezinfikovanom priestore.

Odovzdanie výsledkov:

Zdravotník privolá testovanú osobu, podľa prideleného identifikačného čísla k pracovisku. Osoba predloží zdravotníkovi občiansky preukaz. Zdravotník vypíše certifikát, kde vyznačí výsledok testu. Zdravotník výsledok testovania odovzdá v zalepenej obálke, s inštrukciami v prípade negatívneho aj pozitívneho výsledku.

Osoba odchádza z odberného miesta, v prípade pozitívneho výsledku do 10 – dňovej karantény. Maloletí prídu spolu so svojimi rodičmi, ktorí zároveň za nich preberú aj výsledok testovania. Predpokladá sa, že na výsledok by nemalo naraz čakať viac ako 15 ľudí a medzi nimi budú zabezpečené rozostupy.

Mohlo by Vás zaujímať...