Informácie a tlačivá pre rodičov detí pred obnovením prevádzky Materskej školy, ul. Hviezdoslavova

Riaditeľka Materskej školy, Hviezdoslavova 325/33 oznamuje rodičom, že na základe vyhlášky č. 47 §1 Úradu verejného zdravotníctva SR, a rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhláškou s účinnosťou od 8. februára 2021 v súlade s podmienkami uvedenými v Uznesení vlády SR č. 77 z 5. februára 2021 je potrebné pred nástupom dieťa do MŠ predložiť tlačivo Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti, ktorého súčasťou je kópia potvrdenia o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo potvrdenie negatívneho výsledku antigénového testu alebo potvrdenie o výnimke. V prípade potvrdenia vo forme SMS správy je potrebné si ju vytlačiť a doložiť.

Z dôvodu platných nariadení ohľadne GDPR je potrebné oboznámiť sa a podpisom potvrdiť aj tlačivo Informácie pre dotknuté osoby o dobrovoľnom súhlase k spracúvaniu dokladov preukazujúcich negatívny test na ochorenie COVID-19 alebo predloženie výnimky pre prevádzkovateľa

Aby sa predišlo zdĺhavému procesu vypisovania tlačív a urýchlili sme preberanie dieťaťa do MŠ, prosím Vás, aby ste si potrebné prílohy vytlačili a vypísané (spolu s kópiu výsledku testu) doniesli v pondelok ráno.

Pripomínam, že pred vstupom do budovy MŠ aj naďalej platí povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest a dezinfekcie rúk u sprevádzajúcej osoby dieťaťa. Povinnosť nosenia rúška u detí vo vnútorných priestoroch je vysoko odporúčaná.

V súlade s aktuálnymi protiepidemickými nariadeniami prosím rodičov o zodpovednosť.

Žiadam Vás, aby ste do materskej školy priniesli deti len zdravé a bez akýchkoľvek príznakov infekcie dýchacích ciest, kašľa, hnačky, zápalov očí, a pod. V prípade zistenia, že sa u dieťaťa spomínané príznaky prejavia, nebude mu umožnený vstup do priestorov MŠ.

Chránite tak nielen zamestnancov MŠ, ale i deti.

Ďakujem za pochopenie.

 

Bc. Lucia Vallušová
riaditeľka materskej školy

 

Materská škola, ul. Hviezdoslavova 325/33, Hranovnica
Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti

(publikované 6.2.2021)

Materská škola, ul. Hviezdoslavova 325/33, Hranovnica:
Informácie pre dotknuté osoby o dobrovoľnom súhlase k spracúvaniu dokladov preukazujúcich negatívny test na ochorenie COVID-19 alebo predloženie výnimky pre prevádzkovateľa 
(publikované 6.2.2021)

Mohlo by Vás zaujímať...