V nedeľu 7.2. od 8.00 do 13.00 hod. bude v základnej škole testovanie na COVID-19 pre verejnosť

Obec Hranovnica oznamuje, že vzhľadom na závery rokovania vlády SR zo dňa 5.2.2021 a veľký záujem o testovanie zo strany rodičov a žiakov škôl zriadených Obcou Hranovnica sme rozhodli, že možnosť otestovať sa na prítomnosť ochorenia COVID-19 na území obce zabezpečíme aj zajtra, t.j. 7.2.2021.

Testovania sa budú môcť okrem osôb, ktoré sa mohli testovania zúčastniť v súvislosti s otváraním škôl, zúčastniť aj ostatní obyvatelia obce Hranovnica, ktorí sa potrebujú preukázať negatívnym výsledkom testu.


Čas testovania:

Testovanie sa uskutoční dňa 7.2.2021 (nedeľa) v čase od 08.00 hod. do 13.00 hod. (odbery sa budú realizovať do 12.30 hod.).


Miesto testovania:

V obci Hranovnica bude 1 odberné miesto, a to v budove základnej školy.


Harmonogram testovania:

Počas celej doby sa môžu obyvatelia prísť otestovať bez akéhokoľvek obmedzenia.


Priebeh testovania:

Samotné testovanie bude prebiehať nasledovne:

Po vstupe do odberného miesta si občan vydezinfikuje ruky. Dezinfekcia bude na vyhradenom mieste. Následne vykoná jednoduché administratívne úkony, preukázanie sa občianskym preukazov, kartičkou poistenca. Administratívny pracovník vypíše formulár potrebný na registráciu. Po registrácií, bude osobe pridelené identifikačné číslo a vreckovka. Osoba pristúpi k odpadovému košu, vyfúkne si nos, odkašle a zahodí vreckovku. Zdravotníkovi osoba odovzdá pridelené identifikačné číslo. Ten následne odoberie jemnou tyčinkou vzorku z nosa.

Čakanie na výsledky vo vyhradenom vydezinfikovanom priestore.

Odovzdanie výsledkov: Zdravotník privolá testovanú osobu, podľa prideleného identifikačného čísla k pracovisku. Osoba predloží zdravotníkovi občiansky preukaz. Zdravotník vypíše certifikát, kde vyznačí výsledok testu. Zdravotník výsledok testovania odovzdá v zalepenej obálke, s inštrukciami v prípade negatívneho aj pozitívneho výsledku.

Osoba odchádza z odberného miesta, v prípade pozitívneho výsledku do karantény. Maloletí prídu spolu so svojimi rodičmi, ktorí zároveň za nich preberú aj výsledok testovania. Predpokladá sa, že na výsledok by nemalo naraz čakať viac ako 15 ľudí a medzi nimi budú zabezpečené rozostupy.

Mohlo by Vás zaujímať...