Základná škola oznamuje: Pokyny k vyučovaniu od pondelka 8.2.2021

Riaditeľka Základnej školy, Sládkovičova 501/15, Hranovnica oznamuje rodičom a žiakom školy, že na základe platného rozhodnutia MŠVVaŠ a uznesenia Vlády SR sa upravuje vyučovanie na Základnej škole v Hranovnici od 8. februára 2021 nasledovne:

  • žiaci 0. – 4. ročníka: prezenčne, to znamená riadne vyučovanie v škole,
  • žiaci 5.D, 6.B, 7.C, 7.D, 8.C a 9.B triedy: prezenčne, to znamená riadne vyučovanie v škole v malých skupinách,
  • žiaci 9.A triedy: prezenčne, to znamená riadne vyučovanie v škole v malých skupinách,
  • žiaci 5.A,B,C, 6.A, 7.A, B, 8.A,B: dištančne, to znamená z domu, podľa pokynov.

Aby sa žiak mohol zúčastniť vyučovania v škole je potrebné testovanie aspoň jedného rodiča, v prípade žiakov 5. – 9. ročníka aj testovanie žiakov na ochorenie COVID-19.

V prípade, ak zákonný zástupca žiaka resp. žiak, neabsolvuje testovanie a z tohto dôvodu sa žiak, nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak:

  • zákonný zástupca žiaka je povinný zabezpečiť kontakt so školou ohľadne vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh ako je obvyklé pri chorobe dieťaťa alebo formou dištančného vyučovania, ak má na to škola kapacitné možnosti.
    Ak tak neurobí v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky a riaditeľka školy bude kontaktovať ÚPSVaR SR s hlásením o jej zanedbávaní,
  • ak neprítomnosť na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní a rodič nezabezpečí kontakt so školou podľa, žiak môže byť komisionálne preskúšaný z učiva daného ročníka,
  • zákonný zástupca nemá nárok na tzv. „pandemickú OČR“.

Je v najlepšom záujme žiaka, aby sa v prípade, že riaditeľka zabezpečí prezenčnú formu výučby, jej zúčastňoval v čo najväčšom rozsahu.

Ak žiak nastúpi do školy na prezenčnú výučbu, jeho dochádzka sa eviduje v zmysle školského poriadku.

 

Mgr. Ľubica Šifrová
riaditeľka školy

Mohlo by Vás zaujímať...