Oznámenie o voľných pracovných miestach v Materskej škole, ul. SNP

Obec Hranovnica v zmysle §84 zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľných pracovných miestach pedagogických a odborných zamestnancov:

Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, Hranovnica:
Voľné pracovné miesto: 1 miesto – školský špeciálny pedagóg, sociálny pedagóg alebo školský psychológ v Materskej škole v rámci Národného projektu Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít II.
(publikované 17.2.2021)

Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, Hranovnica:
Voľné pracovné miesto: 1 miesto – pedagogický asistent/asistentka v Materskej škole v rámci Národného projektu Podpora predprimárneho vzdelávania detí z   marginalizovaných rómskych komunít II.
(publikované 17.2.2021)

Mohlo by Vás zaujímať...