Počas víkendu (20.-21.2.) bude v Hranovnici fungovať 1 mobilné odberové miesto

Obec Hranovnica oznamuje verejnosti, že na základe uznesenia vlády SR bude aj počas nadchádzajúceho víkendu (20.-21.2.2021) v obci Hranovnica dostupná možnosť otestovať sa na prítomnosť ochorenia COVID-19. Vzhľadom na skutočnosť, že v budúcom týždni budú v Prešovskom kraji jarné prázdniny, obec umožní testovanie na jednom odbernom mieste po dobu dvoch dní.


Miesto testovania

V obci Hranovnica bude zriadené 1 odberné miesto, ktoré sa bude nachádzať v budove obecného úradu (vstup zo strany knižnice).

 

Čas testovania

Testovanie sa uskutoční v dňoch 20.2.2021 (sobota) a 21.2.2021 (nedeľa) v čase od 8.00 hod. do 18.00 hod. (odbery sa budú realizovať do 17.30 hod.). Prestávka bude v čase od 13.00 hod. do 14.00 hod.


Kto sa môže testovať

Na tomto odbernom mieste sa budú môcť otestovať všetci obyvatelia obce Hranovnica.


Priebeh testovania

Samotné testovanie bude prebiehať nasledovne:

Po vstupe do odberného miesta si občan vydezinfikuje ruky. Dezinfekcia bude na vyhradenom mieste. Následne vykoná jednoduché administratívne úkony, preukázanie sa občianskym preukazov, kartičkou poistenca. Administratívny pracovník vypíše formulár potrebný na registráciu. Po registrácií, bude osobe pridelené identifikačné číslo a vreckovka. Osoba pristúpi k odpadovému košu, vyfúkne si nos, odkašle a zahodí vreckovku. Zdravotníkovi osoba odovzdá pridelené identifikačné číslo. Ten následne odoberie jemnou tyčinkou vzorku z nosa.

Čakanie na výsledky vo vyhradenom vydezinfikovanom priestore.

Odovzdanie výsledkov: Zdravotník privolá testovanú osobu, podľa prideleného identifikačného čísla k pracovisku. Osoba predloží zdravotníkovi občiansky preukaz. Zdravotník vypíše certifikát, kde vyznačí výsledok testu. Zdravotník výsledok testovania odovzdá klientovi spolu s potrebnými inštrukciami (v prípade negatívneho aj pozitívneho výsledku).

Osoba odchádza z odberného miesta, v prípade pozitívneho výsledku do 14 – dňovej karantény. Maloletí prídu spolu so svojimi rodičmi, ktorí zároveň za nich preberú aj výsledok testovania. Predpokladá sa, že na výsledok by nemalo naraz čakať viac ako 15 ľudí a medzi nimi budú zabezpečené rozostupy.

Mohlo by Vás zaujímať...