Prevádzka materských škôl počas jarných prázdnin

Obec Hranovnica oznamuje, že v týždni od 22.2.2021 do 26.2.2021 (teda počas jarných prázdnin na základných a stredných školách) bude prevádzka materských škôl nasledovná:

  • prevádzka Materskej školy, SNP č. 219, Hranovnica sa prerušuje; prevádzka sa obnoví dňa 1.3.2021,
  • v Materskej škole, Hviezdoslavova č. 325, Hranovnica bude v prevádzke jedna trieda; prevádzka druhej triedy sa obnoví dňa 1.3.2021.

Rozhodnutie bolo prijaté na základe záujmu rodičov o umiestnenie detí do materských škôl v čase jarných prázdnin a s prihliadnutím na efektívnosť prevádzky materských škôl počas prázdnin.

V Hranovnici, dňa 17.2.2021

 

Vladimír Horváth
starosta obce

Mohlo by Vás zaujímať...