Spišská katolícka charita organizuje aj v tomto roku Jarnú zbierku na charitu

Spišská katolícka charita sa obrátila na Obec Hranovnica s prosbou o propagáciou Jarnej zbierky na charitu.

Ide o tradičnú zbierku, ktorá sa organizuje každý rok na území celého Slovenska, vždy na 1. pôstnu nedeľu, vo všetkých katolíckych kostoloch. (Výťažky zo zbierky z kostolov v Spišskej diecéze boli vždy určené pre činnosť Spišskej katolíckej charity.) Kvôli uzavretým kostolom však táto zbierka môže prebehnúť len v online priestore.

Výťažky z tejto zbierky boli však pre činnosť Spišskej katolíckej charity vždy dôležité, keďže nám veľmi pomáhajú pri financovaní našich služieb pre núdznych, ktoré vykonávame na území celého Spišu, Oravy a Liptova. Každá pomoc v podobe šírenia, zdieľania, či finančného daru nám veľmi pomôže.

Vopred ďakujeme a prajeme požehnaný a radostný začiatok pôstneho obdobia.

 

Mgr. Alexandra Kovalčíková
Koordinátor pre podporu sociálnych služieb a humanitárnej pomoci Spišskej katolíckej charity

 

Mohlo by Vás zaujímať...