Štatistika testovania na COVID-19 (20.-21. február 2021)

Obec Hranovnica, v snahe vyjsť v ústrety potrebám občanov, otvorila aj počas víkendu (20.-21. februára 2021) odberné miesto na testovanie prítomnosti ochorenia COVID-19.

Keďže od pondelka 22. februára 2021 sú v Prešovskom kraji jarné prázdniny, predpokladali sme výrazne nižší záujem o testovanie a preto bolo verejnosti tentokrát dostupné len jedno odberné miesto a to v budove obecného úradu.

Napriek našim pôvodným očakávaniam záujem o testovanie prejavilo množstvo ľudí (hlavne v sobotu), čo si vysvetľujeme faktom, že okolité obce oproti minulému víkendu skrátili prevádzkovú dobu svojich odberných miest, ktoré boli väčšinou dostupné iba pre vopred nahlásených záujemcov. Možnosť otestovať sa v Hranovnici teda využili aj občania zo Spišského Bystrého, Spišského Štiavnika a Vernára, ale aj z ďalších obcí a miest.

V sobotu 20.2.2021 sme v Hranovnici otestovali 405 ľudí, z ktorých bolo 7 odberov pozitívnych.

V nedeľu 21.2.2021 prejavilo záujem o testovanie 318 občanov, z ktorých bol 1 odber vyhodnotený pozitívne.

Spolu sme počas víkendu v Hranovnici otestovali 723 záujemcov, z ktorých bolo 8 testov vyhodnotených pozitívne (z toho bolo 7 občanov Hranovnice), čo predstavuje 1,11% mieru pozitivity na odbernom mieste.

Uvedené čísla nemožno chápať ako mieru pozitivity v obci Hranovnica, nakoľko sa bola testovať len časť našich občanov, niektorí sa boli testovať v iných mestách a obciach, niektorí sa neboli testovať vôbec a ako už bolo vyššie spomenuté, naše odberné miesto testovalo aj ľudí, ktorí nemajú trvalý pobyt v obci Hranovnica.

 

Ing. Martin Valluš
zástupca starostu obce

Mohlo by Vás zaujímať...