Cez víkend (27.-28.2.) bude opäť možnosť nechať sa otestovať na COVID-19

Obec Hranovnica oznamuje, že nakoľko je podľa aktuálnych pravidiel COVID automatu okres Poprad zaradený do tretieho stupňa varovania (bordová farba), platí povinnosť preukazovať sa negatívnym výsledkom testu nie starším ako 7 dní. Z uvedeného dôvodu sme opätovne pripravili možnosť nechať sa počas víkendu (27.-28.2.) otestovať na prítomnosť ochorenia COVID-19.

COVID automat – aktuálny stav platný od 22.2.2021

Keďže po jarných prázdninách sa budú musieť žiaci pri nástupe do školy opätovne preukázať certifikátom s negatívnym výsledkom na COVID-19 (neplnoletý žiak + zákonný zástupca), rozhodli sme sa počas víkendu otvoriť 2 mobilné odberné miesta. Prvé odberné miesto sa bude nachádzať na obecnom úrade (vstup zo strany knižnice), druhé odberné miesto bude v budove základnej školy.

 

Odberné miesto č. 1 –  Testovanie pre verejnosť
(budova obecného úradu – vstup zo strany knižnice)

Čas testovania

Testovanie sa uskutoční v dňoch 27.2.2021 (sobota) a 28.2.2021 (nedeľa) v čase od 8.00 hod. do 18.00 hod. (odbery sa budú realizovať do 17.30 hod.). Prestávka bude v čase od 13.00 hod. do 14.00 hod. (posledný odber pred prestávkou bude o 12.30 hod.).


Kto sa má testovať na tomto odbernom mieste

Na tomto odbernom mieste sa budú môcť otestovať všetci záujemcovia (trvalý pobyt v Hranovnici nie je podmienkou) s výnimkou tých, pre ktorých je určené odberné miesto č. 2. Na testovanie nie je potrebná žiadna registrácia ani prihlasovanie.

 

Odberné miesto č. 2 – Školské testovanie:
(budova základnej školy)

Čas testovania

Testovanie sa uskutoční dňa 28.2.2021 (nedeľa) v čase od 8.00 hod. do 18.00 hod. (odbery sa budú realizovať do 17.30 hod.). Prestávka bude v čase od 13.00 hod. do 14.00 hod. (posledný odber pred prestávkou bude o 12.30 hod.).


Kto sa má testovať na tomto odbernom mieste

Na tomto odbernom mieste sa budú môcť otestovať:

  • zamestnanci Základnej školy Hranovnica, Materskej školy, Hviezdoslavova č. 325, Hranovnica a Materskej školy, SNP č. 219, Hranovnica,
  • obaja zákonní zástupcovia žiakov oboch materských škôl,
  • obaja zákonní zástupcovia žiakov prvého stupňa základnej školy,
  • žiaci nasledovných tried základnej školy: 5.D, 6.B, 7.C, 7.D, 8.C, 9.A, 9.B,
  • zákonní zástupcovia žiakov nasledovných tried základnej školy: 5.D, 6.B, 7.C, 7.D, 8.C, 9.A, 9.B.

Aj napriek tomu, že Materská škola, ul. SNP č. 219 bude aj budúci týždeň zatvorená, dôrazne žiadame obidvoch zákonných zástupcov žiakov tejto školy, aby sa testovania zúčastnili.


Harmonogram testovania na odbernom mieste č.2

Z dôvodu zabezpečenia plynulého priebehu testovania bol určený nasledovný harmonogram testovania:

  • 8.00 – 10.00 hod.: zákonní zástupcovia žiakov Materskej školy, Hviezdoslavova č.325,
  • 10.00 – 13.00 hod.: zákonní zástupcovia a žiaci (len uvedené triedy druhého stupňa ZŠ) základnej školy a Materskej školy, ul. SNP č. 219 s trvalým pobytom na ul. Hviezdoslavovej,
  • 14.00 – 18.00 hod.: zákonní zástupcovia a žiaci (len uvedené triedy druhého stupňa ZŠ) základnej školy a Materskej školy, ul. SNP č. 219 s trvalým pobytom na ul. Mlynskej a SNP.

Pre zabezpečenie plynulého priebehu testovania dôrazne žiadame, aby osoby, ktoré majú ísť na testovanie v nedeľu do základnej školy, dodržali tento termín  a neblokovali možnosť otestovania pre ostatných obyvateľov na odbernom mieste na obecnom úrade.Priebeh testovania

Samotné testovanie bude na oboch odberných miestach prebiehať nasledovne:

Po vstupe do odberného miesta si občan vydezinfikuje ruky. Dezinfekcia bude na vyhradenom mieste. Následne vykoná jednoduché administratívne úkony, preukázanie sa občianskym preukazov, kartičkou poistenca. Administratívny pracovník vypíše formulár potrebný na registráciu. Po registrácií, bude osobe pridelené identifikačné číslo a vreckovka. Osoba pristúpi k odpadovému košu, vyfúkne si nos, odkašle a zahodí vreckovku. Zdravotníkovi osoba odovzdá pridelené identifikačné číslo. Ten následne odoberie jemnou tyčinkou vzorku z nosa.

Čakanie na výsledky vo vyhradenom vydezinfikovanom priestore.

Odovzdanie výsledkov: Zdravotník privolá testovanú osobu, podľa prideleného identifikačného čísla k pracovisku. Osoba predloží zdravotníkovi občiansky preukaz. Zdravotník vypíše certifikát, kde vyznačí výsledok testu. Zdravotník výsledok testovania odovzdá v zalepenej obálke, s inštrukciami v prípade negatívneho aj pozitívneho výsledku.

Osoba odchádza z odberného miesta, v prípade pozitívneho výsledku do 14 – dňovej karantény. Maloletí prídu spolu so svojimi rodičmi, ktorí zároveň za nich preberú aj výsledok testovania. Predpokladá sa, že na výsledok by nemalo naraz čakať viac ako 15 ľudí a medzi nimi budú zabezpečené rozostupy.

Mohlo by Vás zaujímať...