Základná škola oznamuje: Usmernenie k organizácii vyučovania od 3.3.2021

Riaditeľka Základnej školy, Sládkovičova 501/15, Hranovnica oznamuje rodičom a žiakom školy, že na základe uznesenia Vlády SR č. 122 a 123/2021 a usmernenia MŠVVaŠ zo dňa 2.3.2021 pokračuje vyučovanie na Základnej škole v Hranovnici od 3. marca 2021 tak ako doteraz, to znamená:

  • žiaci 0. – 4. ročníka:  prezenčne, to znamená riadne vyučovanie v škole,
  • žiaci 5.D, 6.B, 7.C, 7.D, 8.C a 9.B triedy: prezenčne, to znamená riadne vyučovanie v škole v malých skupinách,
  • žiaci 9.A triedy: prezenčne, to znamená riadne vyučovanie v škole v malých skupinách,
  • žiaci 5.A,B,C, 6.A, 7.A,B, 8.A,B: dištančne, to znamená z domu, podľa pokynov.

Aby sa žiak mohol zúčastniť vyučovania v škole je potrebné testovanie aspoň jedného rodiča, v prípade žiakov 5. – 9. ročníka aj testovanie žiakov na ochorenie COVID-19. To platí aj pre žiakov, ktorí sa vzdelávajú dištančne a zúčastňujú sa konzultácii v škole.

 

Mgr. Ľubica Šifrová
riaditeľka školy

Mohlo by Vás zaujímať...