Jarný zber nebezpečného odpadu a elektroodpadu

Zber nebezpečného odpadu:

Obec Hranovnica oznamuje, že od utorka 9.3.2021 až do pondelka 15.3.2021 bude pri obecnom úrade pristavená zberňa na nebezpečný odpad, do ktorej môžete doniesť znečistené obaly od škodlivín, použitý motorový olej, akumulátory a žiarivky.

Zberňa bude otvorená:

 • v pracovných dňoch od 9.00 do 11.00 hod. a poobede od 15.00 do 17.00 hod.
 • v sobotu 13. marca bude mobilná zberňa otvorená len v doobedňajších hodinách od 9.00 do 11.00 hod.

Donesený nebezpečný odpad sa uloží rovno do zberne.

Žiadame Vás, aby ste nebezpečný odpad nenosili mimo určených hodín a nekládli ho k zberni!

Zodpovedný pracovník je p. Martin Gajan.

Upozorňujeme občanov, aby v záujme zdravia dodržiavali preventívne opatrenia pred šírením ochorenia COVID-19, t.j. prichádzali k mobilnej zberni s použitím ochranného rúška prípadne iného prekrytia úst a nosa.

 

Zber elektroodpadu:

Spoločnosť Brantner Poprad, s.r.o. oznamuje občanom, že v sobotu 13. marca 2021 sa vykoná zber elektroodpadu. Elektroodpad je potrebné priniesť k obecnému úradu do 10.00 hod.

Medzi elektroodpad patrí:

 • elektronické a elektrické prístroje a zariadenia,
 • televízory,
 • rádiá,
 • počítačová, kancelárska a telekomunikačná technika,
 • videá,
 • variče,
 • ohrievače,
 • kávovary,
 • práčky,
 • elektromotory,
 • ručné elektrické náradie,
 • elektrické automaty.

Elektroodpad musí byť vcelku nerozobratý.

Upozorňujeme občanov, aby nedonášali elektrospotrebiče k mobilnej zberni v priebehu týždňa, t.j. v dňoch 9. – 12. marca 2021, lebo obec do termínu zberu elektroodpadu ich nemá kde uskladniť!!!

Občania, ktorí majú záujem o prevoz veľkých elektrospotrebičov od rodinného domu ku obecnému úradu – (t.j. práčky, chladničky, mrazničky a sporáky) nech nahlásia do 12. marca 2021 (do piatku) na obecnom úrade meno, adresu, druh a počet elektrospotrebičov.

Kontajnery na veľkoobjemový odpad z domácností budú v tomto roku rozmiestnené po obci v neskoršom období (o ktorom Vás budeme včas informovať).

 

Mohlo by Vás zaujímať...