Od pondelka 15.3. bude v oboch materských školách v Hranovnici prebiehať prezenčné vyučovanie

Obec Hranovnica oznamuje, že v súlade s rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 2021/10079:2-A1810 zo dňa 2.3.2021 bude od 15.3.2021 v oboch materských školách v obci prebiehať prezenčné vyučovanie prednostne pre žiakov, ktorí sú deťmi zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce. V prípade dostatočnej kapacity materských škôl je možné, aby školu navštevovali prezenčne aj ostatní žiaci.

V prevádzke budú 2 triedy v Materskej škole, ul. Hviezdoslavova a 1 trieda v Materskej škole, ul. SNP.

V prípade zhoršenia epidemiologickej situácie alebo nepriaznivých výsledkov testovania obyvateľov, ktoré prebehne cez víkend, môže Obec Hranovnica ako zriaďovateľ škôl v obci alebo Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Poprade rozhodnúť o zrušení prezenčnej výučby. Ak takáto situácia nastane, budeme Vás bezodkladne informovať prostredníctvom webovej stránky Obce a obecného rozhlasu.

Mohlo by Vás zaujímať...