Informácia o priebehu Sčítania obyvateľov, domov a bytov k 12.3.2021

Elektronické sčítanie obyvateľov prebieha od 15. februára 2021 a potrvá do 31. marca 2021. Do dnešného dňa (12.3.2021), t.j. za 26 dní sa v našej obci sčítalo 38 % obyvateľov. Do konca sčítania ešte chýba 19 dní. Preto neodkladajte to na poslednú chvíľu a sčítajte sa čo najskôr.

Pre úplnosť  zopakujeme najdôležitejšie informácie:

  • sčítať sa môžete prostredníctvom svojho počítača, tabletu či mobilného telefónu,
  • elektronický formulár nájdete na stránke www.scitanie.sk,
  • rozhodujúcim okamihom sčítania je 1. január 2021. To znamená, že všetky údaje sa vzťahujú k tomuto dátumu,
  • prosíme občanov, aby po vzájomnej dohode  pomohli svojim blízkym rodičom, seniorom so sčítaním,
  • občania, ktorí sa nemôžu sčítať sami, nemajú blízku osobu, ktorá by ich mohla sčítať počkajú na asistované sčítanie, ktoré bude prebiehať v termíne od 1.4.2021 do 31.10.2021 poverenými osobami.  Podrobnejšie informácie k asistovanému sčítaniu budú včas oznámené.

Pripomíname, že sčítanie je povinné pre všetkých občanov, ktorí majú trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt na území SR. To znamená, že aj občania, ktorí sa zdržiavajú v zahraničí a majú trvalý alebo prechodný pobyt v obci sú povinní sa sčítať.

Vopred ďakujeme všetkým obyvateľom za spoluprácu.

Mohlo by Vás zaujímať...