Možnosť poukázať 2% z dane pre Dobrovoľný hasičský zbor Hranovnica

Vážení Hranovničania, podobne ako v uplynulom roku, aj v roku 2021 máte možnosť poukázať 2% svojej zaplatenej dane občianskemu združeniu podľa vlastného uváženia.

V našej obci dlhodobo pôsobí Dobrovoľný hasičský zbor (DHZ) Hranovnica, ktorý našu obec nielen ukážkovo reprezentuje na súťažiach, ale je hlavne pripravený pomôcť občanom v čase núdze (požiaru, povodne, odstraňovaní jej následkov a pod.).

V prípade, že sa rozhodnete poukázať 2% svojej už zaplatenej dane práve tomuto združeniu, predpísané tlačivo nájdete na konci tohto článku.

Termín odovzdania je pre fyzické osoby (zamestnancov) do 30.4.2021, a pre SZČO a právnické osoby do 31.3.2021.

Vypísaný formulár treba odovzdať predsedovi DHZ Hranovnica p. Tomášovi Šavelovi (tel. 0908 269 834), veliteľovi DHZ p. Petrovi Oravcovi (tel. 0907 630 983) prípadne osobne na Daňovom úrade v Poprade.

DHZ Hranovnica Vám už vopred ďakuje za Vašu podporu v ich činnosti.

 

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti
(publikované 12.3.2021)

Formulár na 2% dane pre DHZ Hranovnica
(Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatení dane z príjmov fyzickej osoby za rok 2020)
(publikované 12.3.2021)

 

Ako postupovať:

Podávam si daňové priznanie sám:

  • Vyplňte vyhlásenie na poukázanie podielu zaplatenej dane vyplníte priamo v daňovom priznaní k dani z príjmov.
  • Následne vyplnené daňové priznanie podáte do 31. marca príslušného roka (ak 31. marec pripadá na voľný deň, posúva sa termín na nasledujúci pracovný deň) buď osobne, poštou na daňový úrad príslušný podľa vášho trvalého pobytu alebo elektronicky (dávajte si pozor na to, či sa vás netýka povinná elektronická komunikácia s Finančnou správou SR).
  • Poznámka: Na zistenie miestnej príslušnosti daňového úradu môžete použiť službu Finančnej správy SR.

Daňové priznanie za mňa podáva zamestnávateľ:

  • Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane podáte na osobitnom tlačive, ktoré má predpísanú štruktúrovanú formu.
  • K vyplnenému tlačivu na účely vyhlásenia doložíte aj potvrdenie od zamestnávateľa o zaplatení dane z príjmov zo zamestnania a podáte ho do 30. apríla príslušného roka osobne alebo poštou na ktorýkoľvek daňový úrad alebo daňový úrad príslušný podľa trvalého pobytu.

Mohlo by Vás zaujímať...