Odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR informuje o zriadení Informačnej kancelárie pre obete trestných činov so sídlom v Prešove

Vážení občania, pracovníci Informačnej kancelárie pre obete trestných činov so sídlom v Prešove – Odboru prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR nás požiadali u uverejnenie priložených letákov, týkajúcich sa informácií, ktoré môžu byť prospešné aj pre obyvateľov našej obce. Informácie obsiahnuté v letákoch sa týkajú zriadenia a fungovania informačnej kancelárie, kde občania, ktorí sa stali obeťami trestného činu, môžu nájsť diskrétnu a bezplatnú pomoc.

Informačná kancelária pre obete, Okresný úrad Prešov, Námestie mieru 3, Prešov:
Oslovovací list pre obce a mestá
(publikované 24.3.2021)

Informačná kancelária pre obete, Okresný úrad Prešov, Námestie mieru 3, Prešov:
Leták – Informačná kancelária pre obete Prešov
(publikované 24.3.2021)

Informačná kancelária pre obete, Okresný úrad Prešov, Námestie mieru 3, Prešov:
Skladací leták o informačnej kancelárii
(publikované 24.3.2021)

Informačná kancelária pre obete, Okresný úrad Prešov, Námestie mieru 3, Prešov:
Leták – Pomoc obetiam trestných činov 1
(publikované 24.3.2021)

Informačná kancelária pre obete, Okresný úrad Prešov, Námestie mieru 3, Prešov:
Leták – Pomoc obetiam trestných činov 2
(publikované 24.3.2021)

 

Môže sa Vám ešte páčiť...