Na Bielu sobotu (3.4.) sa bude na COVID-19 testovať na 2 odberných miestach, otvorené budú až do 19.30 hod.; v nedeľu sa testovať nebude

Obec Hranovnica oznamuje občanom, že počas nadchádzajúcich veľkonočných sviatkov sa na prítomnosť ochorenia COVID-19 bude testovať len na Bielu sobotu (3.4.2021). Na Veľkonočnú nedeľu sa testovať nebude.

Pripomíname všetkým záujemcom o testovanie, že podľa aktuálnych nariadení je vstup do priestorov interiéru odberného miesta možný len s použitím respirátora FFP2, KN95, alebo N95.

Povinnosťou občana je pri registrácii na testovanie preukázať sa platným občianskym preukazom, alebo preukazom poistenca.

V obci Hranovnica budú podobne ako zvyčajne zriadené 2 odberné miesta:

  • prvé odberné miesto sa bude nachádzať na obecnom úrade (vstup zo strany od knižnice)
  • druhé odberné miesto bude v budove základnej školy.

 


Odberné miesto č. 1 – Testovanie pre verejnosť
(budova obecného úradu – vstup zo strany od knižnice)

Čas testovania

Testovanie sa uskutoční v sobotu 3.4.2021 v čase od 8.00 hod. do 20.00 hod. (odbery sa budú realizovať do 19.30 hod.). Prestávka bude v čase od 13.00 hod. do 14.00 hod. (posledný odber pred prestávkou bude o 12.30 hod.).


Kto sa má testovať na tomto odbernom mieste

Na tomto odbernom mieste sa budú môcť otestovať všetci záujemcovia (trvalý pobyt v Hranovnici nie je podmienkou) s výnimkou tých, pre ktorých je určené odberné miesto č. 2.

Na testovanie nie je potrebná žiadna registrácia ani prihlasovanie.

odbery prestávka odbery
sobota
3.4.2021
8.00 – 12.30
(12.30-13.00 čas potrebný na vyhodnotenie posledných testov)
13.00 – 14.00 14.00 – 19.30
(19.30-20.00 čas potrebný na vyhodnotenie posledných testov)

 

Odberné miesto č. 2 – Školské testovanie
(budova základnej školy)

Čas testovania

Testovanie sa uskutoční v sobotu 3.4.2021 v čase od 8.00 hod. do 20.00 hod. (odbery sa budú realizovať do 19.30 hod.). Prestávka bude v čase od 13.00 hod. do 14.00 hod. (posledný odber pred prestávkou bude o 12.30 hod.).

odbery prestávka odbery
sobota
3.4.2021
8.00 – 12.30
(12.30-13.00 čas potrebný na vyhodnotenie posledných testov)
13.00 – 14.00 14.00 – 19.30
(19.30-20.00 čas potrebný na vyhodnotenie posledných testov)

Kto sa má testovať na tomto odbernom mieste

Na tomto odbernom mieste sa budú môcť otestovať:

  • zamestnanci Základnej školy Hranovnica, Materskej školy, Hviezdoslavova č. 325, Hranovnica a Materskej školy, SNP č. 219, Hranovnica,
  • obaja zákonní zástupcovia žiakov oboch materských škôl,
  • žiaci a obaja zákonní zástupcovia žiakov základnej školy.


Harmonogram testovania na odbernom mieste č.2

Z dôvodu zabezpečenia plynulého priebehu testovania bol určený nasledovný harmonogram testovania:

  • 8.00 – 10.00 hod.: zákonní zástupcovia žiakov Materskej školy, Hviezdoslavova č.325,
  • 10.00 – 12.30 hod.: zákonní zástupcovia a žiaci základnej školy a Materskej školy, ul. SNP č. 219 s trvalým pobytom na ul. Hviezdoslavovej,
  • 14.00 – 19.30 hod.: zákonní zástupcovia a žiaci základnej školy a Materskej školy, ul. SNP č. 219 s trvalým pobytom na ul. Mlynskej a SNP.

Pre zabezpečenie plynulého priebehu testovania dôrazne žiadame, aby osoby, ktoré majú ísť na testovanie do základnej školy, dodržali tento termín a neblokovali možnosť otestovania pre ostatných obyvateľov na odbernom mieste na obecnom úrade.


 

Priebeh testovania

Samotné testovanie bude na oboch odberných miestach prebiehať nasledovne:

Po vstupe do odberného miesta si občan vydezinfikuje ruky. Dezinfekcia bude na vyhradenom mieste. Následne vykoná jednoduché administratívne úkony, preukázanie sa občianskym preukazov, kartičkou poistenca. Administratívny pracovník vypíše formulár potrebný na registráciu. Po registrácií, bude osobe pridelené identifikačné číslo a vreckovka. Osoba pristúpi k odpadovému košu, vyfúkne si nos, odkašle a zahodí vreckovku. Zdravotníkovi osoba odovzdá pridelené identifikačné číslo. Ten následne odoberie jemnou tyčinkou vzorku z nosa.

Čakanie na výsledky vo vyhradenom vydezinfikovanom priestore.

Odovzdanie výsledkov: Zdravotník privolá testovanú osobu, podľa prideleného identifikačného čísla k pracovisku. Osoba predloží zdravotníkovi občiansky preukaz. Zdravotník vypíše certifikát, kde vyznačí výsledok testu. Zdravotník výsledok testovania odovzdá v zalepenej obálke, s inštrukciami v prípade negatívneho aj pozitívneho výsledku.

Osoba odchádza z odberného miesta, v prípade pozitívneho výsledku do 14 – dňovej karantény. Maloletí prídu spolu so svojimi rodičmi, ktorí zároveň za nich preberú aj výsledok testovania. Predpokladá sa, že na výsledok by nemalo naraz čakať viac ako 15 ľudí a medzi nimi budú zabezpečené rozostupy.

Mohlo by Vás zaujímať...