Od 6.4. do 18.4. prebehne letecká vakcinácia líšok proti besnote

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky oznamuje, že v tomto roku organizuje 43. sezónnu kampaň orálnej vakcinácie voľne žijúcich líšok proti besnote spôsobom, ktorý zodpovedá kritériám WHO (Svetová zdravotnícka organizácia).

Orálna vakcinácia líšok leteckým spôsobom sa uskutoční v termíne od 6. apríla 2021 do 18. apríla 2021 (posun je možný podľa vývoja počasia).

Vakcinačná návnada bude letecky pokladaná z výšky 50 metrov nad terénom pri rýchlosti 150 km/hod. s hustotou pokladania 26 vakcinačných dávok na 1 km2 v dvoch letových líniách, navzájom vzdialených 500 m. Pri leteckom pokladaní sa vynechajú územia s nadmorskou výškou nad 1 200 metrov, vodné plochy, cestné komunikácie, mestá, osady a pásma ochrany prírody, kde nie je možné lietať v požadovanej výške.

Návnada obsahuje modifikovaný vakcinačný kmeň besnoty pomnožený v bunkových kultúrach, antibiotiká a stabilizačné médium. Zmes je naplnená do plastikových toboliek (blistrov), ktoré sú obalené návnadovou hmotou. Návnada je čiernohnedej farby, guľatého alebo hranatého tvaru, pevnej konzistencie. Pri požití návnady líškou sa tobolka s vakcínou perforuje a vakcína príde do kontaktu so sliznicou dutiny ústnej. Cestou lymfatického systému sa vyvolá imunogénny efekt.

Pre človeka je vakcinačná návnada pri bežnom zaobchádzaní neškodná. Určité nebezpečenstvo predstavuje iba priamy kontakt vakcinačnej látky so sliznicou očí, úst, nosa a pod.. Preto prosíme občanov, hlavne deti, aby sa vakcinačných návnad nedotýkali, nezbierali ich v čase vakcinácie a nevodili do lesa psov. V prípade kontaktu očkovacej látky so sliznicou, alebo čerstvým poranením je potrebné vyhľadať lekárske ošetrenie. Pri kontakte rúk s očkovacou látkou je potrebné ruky dôkladne umyť mydlom, prípadne dezinfikovať dostupným dezinfekčným prostriedkom.

Obr. 1: Ukážka vakcinačnej návnady LYSVULPEN (ZDROJ: https://www.bioveta.sk)

Poučenie o chorobe:

Besnota je akútne vírusové ochorenie zvierat prenosné aj na človeka. Postihuje predovšetkým centrálny nervový systém, v dôsledku čoho sa pozorujú zmeny správania sa, zvýšená dráždivosť, parézy a paralýzy (ochrnutie). Besnota sa obyčajne končí úhynom zvieraťa. Z epizootologického hľadiska (podľa prameňa nákazy) sa rozlišuje:

  1. sídlisková (urbánna) besnota, kde premeňom nákazy sú domáce mäsožravce (psy, mačky)
  2. besnota voľne žijúcich zbierat (sylvatická – lesná), kde prameňom nákazy sú rôzne druhy voľne žijúcich mäsožravcov (prípadne netopierov)
  3. tzv. zmiešaná forma besnoty.

V súčasnosti v európskych podmienkach rozhodujúci význam v ekológii Rabiesvírusu (pôvodca besnoty) a v epizootológii besnoty rezervoárový druh má líška obyčajná (Vulpes – vulpes).

 

Regionálna veterinárna a potravinová správa Poprad, Partizánska 83, Poprad:
Oznámenie o začatí jarnej kampane 2021 orálnej vakcinácie líšok proti besnote
(publikované 31.3.2021)

Mohlo by Vás zaujímať...