Základná škola oznamuje: Zápis detí do prvého ročníka pre školský rok 2021/2022

Riaditeľka Základnej školy, Sládkovičova 501/15, Hranovnica oznamuje rodičom detí, že termíny zápisu do 1. ročníka ZŠ pre školský rok 2021/2022 sú v dňoch 13. apríla 2021 (utorok) a 14. apríla 2021 (streda).

 1. Zápis sa týka detí narodených od 1.9.2014 do 31.8.2015 a detí, ktoré mali v minulom roku odklad povinnej školskej dochádzky.
 2. Z dôvodu zhoršenej epidemiologickej situácie bude zápis prebiehať
  • bez účasti dieťaťa
  • za prítomnosti zákonného zástupcu dieťaťa

v budove Základnej školy v Hranovnici.

Z dôvodu predchádzania šírenia respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 je potrebné dodržiavať hygienicko-epidemiologické opatrenia:

 • do budovy školy môžu vstupovať osoby len s negatívnym testom na COVID-19,
 • každý je povinný mať tvár zakrytú rúškom a na rukách rukavice.

K zápisu je potrebné priniesť rodný list dieťaťa a občiansky preukaz obidvoch zákonných zástupcov.

Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa nie je potrebné nosiť.

Z vyššie uvedených dôvodov prosím o dodržanie časového harmonogramu
podľa trvalého pobytu detí:

 • Ulica SNP: 9.00 – 10.00 hod.
 • Ulica Mlynská: 10.00 – 11.00 hod.
 • Ulica Hviezdoslavova: 11.00 – 12.00 hod.

 

Mgr. Ľubica Šifrová
riaditeľka školy

Mohlo by Vás zaujímať...